Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
FARM51: strona spółki
30.06.2023, 14:49

F51 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2023 r.

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej: "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”) Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2023 roku.
1. Kamil Bilczyński: liczba głosów przysługujących na ZWZ – 312.513 udział w głosach na ZWZ – 12,85 proc. udział w ogólnej liczbie głosów – 4,87 proc. 2. Wojciech Pazdur: liczba głosów przysługujących na ZWZ – 302.750 udział w głosach na ZWZ – 12,45 proc. udział w ogólnej liczbie głosów – 4,71 proc. 3. Robert Siejka: liczba głosów przysługujących na ZWZ – 272.500 udział w głosach na ZWZ – 11,21 proc. udział w ogólnej liczbie głosów – 4,24 proc. 4. Krzysztof Piróg liczba głosów przysługujących na ZWZ – 137.588 udział w głosach na ZWZ – 5,66 proc. udział w ogólnej liczbie głosów – 2,14 proc Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w związku z zawiadomieniem otrzymanym od Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (dalej: "Zawiadamiający"), sporządzonym na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, które zostało opublikowane przez Emitenta raportem bieżącym ESPI nr 3/2023 w dniu 21 czerwca 2023 roku, Zawiadamiający reprezentował na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących łącznie pow. 5 proc. głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Inne komunikaty