Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

LPS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 r.

Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”) Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 roku.
1.Yoshi Innovation S.A.: liczba głosów przysługujących na ZWZ – 65.720.561 udział w głosach na ZWZ – 99,68 proc. udział w ogólnej liczbie głosów – 29,00 proc. Osoby reprezentujące Spółkę: Osoby reprezentujące Spółkę: Tatiana Wątor- Kurkowska - Prezes Zarządu Tomasz Flak -Członek Zarządu

Inne komunikaty