Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

LPS Pozytywna ocena z badania tacek z polimeru nie biodegradowalnego PC/Ag i PC/Si

Zarząd Emitenta Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”)
w nawiązaniu do raportu ESPI nr 9/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku, w którym Emitent poinformował o zarejestrowaniu przez Sąd połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ze spółką zależną Polymertech sp. z o.o i przejścia wszystkich praw i obowiązków spółki zależnej na Emitenta, a także w nawiązaniu do raport ESPI nr 12/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku, w którym Emitent wskazał, iż celem połączenie jest wprowadzenia do sprzedaży produktów opracowanych przez Polymertech sp. z o.o. i rozwoju Spółki w kierunku badawczo – rozwojowym, informuję iż w dniu 27 lutego 2024 roku otrzymał od Laboratorium Kiwa COBICO sp. z o.o., które posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 086, pozytywne sprawozdania z badań materiałów opakowaniowych – migracji globalnej, dot.: a) tacki z polimeru nie biodegradowalnego PC/Ag - tacki przeznaczone jako opakowania do żywności oraz gastronomii, w tym do dań gorących – catering; b) tacki z polimeru nie biodegradowalnego PC/Si - tacki przeznaczone jako opakowania do żywności oraz gastronomii, w tym do dań gorących – catering. Oznaczenie migracji globalnej wykonano metodą kontaktu jednostronnego z zastosowaniem komory pomiarowej. Otrzymane wyniki z badań stwierdzają, iż w/w produkty są zgodne z zasadą prostej akceptacji. Powyższo oznacza, iż tacki z polimeru nie biodegradowalnego PC/Ag oraz tacki z polimeru nie biodegradowalnego PC/Si mogą być przeznaczone jako opakowania do żywności oraz gastronomii w tym do dań gorących (mogą mieć kontakt z żywnością, w tym z daniami gorącymi). Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż uzyskanie pozytywnej oceny może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta w przyszłości. Osoby reprezentujące spółkę: Tatiana Wątor-Kurkowska – Prezes Zarządu Tomasz Flak – Członek Zarządu

Inne komunikaty