Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

LPS Niedojście do skutku emisji akcji serii L

Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu
do raportu bieżącego EBI nr 7/2023, opublikowanego w dniu 18 kwietnia 2023 r., w którym Emitent informował o podjęciu przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w graniach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii L w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, niniejszym informuje o braku zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji serii L w planowanym przez Zarząd terminie, wobec czego emisja akcji serii L nie doszła do skutku. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Spółka nie odstępuje od działań mających na celu pozyskanie środków finansowych niezbędnych do realizowania planów inwestycyjnych przez Spółkę. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Emitenta oraz wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Osoby reprezentujące spółkę: Tatiana Wątor-Kurkowska – Prezes Zarządu Tomasz Flak – Członek Zarządu

Inne komunikaty