Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

LPS Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Polska S.A. na dzień 26 stycznia 2024 roku

Zarząd Emitenta Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (dalej „NWZ”) na dzień 26 stycznia 2024 roku na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Nowak, Wojciech Janik - Notariusze spółka cywilna przy ulicy Stefana Batorego nr 33/1, 41-506 Chorzów.
W załączeniu: 1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ. 2/ Projekty uchwał na NWZ. 3/ Wzór formularza pełnomocnictwa, 4/ Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika. 5/ Klauzula informacyjna. 6/ Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i głosów z tych akcji. Podstawa prawna: inne uregulowania Osoby reprezentujące Spółkę: • Tatiana Wątor Kurkowska – Prezes Zarządu • Tomasz Flak - Członek Zarządu

Załączniki

Inne komunikaty