Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

LPS Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 grudnia 2023 r., posiadających powyżej 5% udziału w głosachWykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 grudnia 2023 r., posiadających powyżej 5% udziału w głosach

Zarząd Emitenta Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: Emitent) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% udziału w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 grudnia 2023 roku:
• YOSHI INNOVATION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie posiadająca 65.720.561 akcji Emitenta co stanowi 28,24 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz posiadająca 65.720.561 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 98,71 proc. udziału w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28 grudnia 2023 r. Osoby reprezentujące spółkę: Tatiana Wątor-Kurkowska – Prezes Zarządu Tomasz Flak – Członek Zarządu

Inne komunikaty