Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2024-02-29
LPS Pozytywna ocena z badania tacek z polimeru nie biodegradowalnego PC/Ag i PC/Si
0,07
+22,88
2024-01-26
LPS Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 26 stycznia 2024 r., posiadających powyżej 5% udziału w głosach
0,07
0,00
2023-12-29
LPS Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Polska S.A. na dzień 26 stycznia 2024 roku
0,07
0,00
2023-12-28
LPS Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 grudnia 2023 r., posiadających powyżej 5% udziału w głosachWykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 grudnia 2023 r., posiadających powyżej 5% udziału w głosach
0,07
+2,47
2023-12-01
LPS Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Polska S.A. na dzień 28 grudnia 2023 roku
0,08
+1,32
2023-11-16
LPS Niedojście do skutku emisji akcji serii L
0,08
-3,90
2023-08-22
LPS Zawarcie umowy licencyjnej
0,07
+3,64
2023-07-03
LPS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 r.
0,08
-0,49
2023-06-22
LPS Rejestracja przez Sąd połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ze spółką zależną Polymertech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
0,07
+27,76
2023-06-02
LPS Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Polska S.A. na dzień 30 czerwca 2023 roku
0,08
-0,80
2023-05-12
LPS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 9 maja 2023 r.
0,08
-1,20
2023-04-17
LPS : Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Lauren Peso Polska S.A. ze spółką zależną, tj. Polymertech sp. z o.o.
0,09
-6,86
2023-04-13
LPS Zawarcie umowy o wykonanie pracy naukowo-badawczej przez spółkę zależną od Emitenta – Polymertech sp. z o.o.
0,10
+0,78
2023-04-06
LPS Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Polska S.A. na dzień 9 maja 2023 roku
0,10
-5,37
2023-03-31
LPS Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Lauren Peso Polska S.A. ze spółką zależną, tj. Polymertech sp. z o.o.
0,07
+9,87
2023-03-31
LPS Sprostowanie oczywistej omyłki uzgodnionego planu połączenia Lauren Peso Polska S.A. z Polymertech sp. z o.o.
0,07
+9,87
2023-03-30
LPS Uzgodnienie planu połączenia Lauren Peso Polska S.A. z Polymertech sp. z o.o.
0,07
+9,87
2023-01-10
LPS Zmiana stanu posiadania – korekta zawiadomienia opublikowanego raportem bieżącym ESPI nr 7/2022
0,06
-0,53
2022-09-28
LPS Wprowadzenie produktu produkowanego przez spółkę zależną od Emitenta do sprzedaży
0,06
-3,57
2022-09-05
LPS nabycie akcji przez Yoshi Innovation SA
0,06
-1,39
  • Poprzednia strona
  • z 8
  • Następna strona