Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

LPS Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Polska S.A. na dzień 30 czerwca 2023 roku

Zarząd Emitenta Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2023 roku (dalej „ZWZ”), na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Nowak, Wojciech Janik - Notariusze spółka cywilna przy ulicy Stefana Batorego nr 33/1, 41-506 Chorzów.
W załączeniu: 1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ. 2/ Projekty uchwał na ZWZ. 3/ Wzór formularza pełnomocnictwa, 4/ Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika. 5/ Klauzula informacyjna. 6/ Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i głosów z tych akcji. Podstawa prawna: inne uregulowania Osoby reprezentujące Spółkę: • Tatiana Wątor Kurkowska – Prezes Zarządu • Tomasz Flak - Członek Zarządu

Załączniki

Inne komunikaty