Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

LPS Rejestracja przez Sąd połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ze spółką zależną Polymertech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: "Spółka", "Emitent", "Spółka Przejmująca") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2023 z dnia 31 marca 2023 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 6/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 roku dot. zawiadomień o zamiarze połączenia Lauren Peso Polska S.A. ze spółką zależną, tj. Polymertech sp. z o.o., niniejszym zawiadamia o powzięciu informacji o dokonaniu w dniu 22 czerwca 2023 r. przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ze spółką zależną, tj. spółka Polymertech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie przy ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów (dalej: "Spółka Przejmowana").
Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie na Spółkę całego majątku Spółki Przejmowanej bez podwyższania kapitału zakładowego Emitenta. Niniejszy raport jest publikowany ze względu na fakt, iż połączenie w/w spółek może mieć istotne znaczenie dla sytuacji finansowej i ekonomicznej Emitenta. Osoby reprezentujące Spółkę: Tatiana Wątor- Kurkowska – Prezes Zarządu Tomasz Flak – Członek Zarządu

Inne komunikaty