Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CCENERGY: strona spółki
21.09.2023, 11:51

CCE P(01) /: formularz raportu półrocznego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
 
   Raport półroczny P2023    
           (rok)   
 
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
   za półrocze roku obrotowego2023obejmujące okresod 2023-01-01 do 2023-06-30  
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługustawy o rachunkowości  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-09-21    
 
 
  CLEAN&CARBON ENERGY SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  C&C ENERGY SA    
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  01-632 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Bieniewicka 26  
  (ulica) (numer)  
  22 10 10 770 91 561 00 15  
  (telefon)  (fax)  
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl  
  (e-mail)  (www)  
  526-00-33-418 012774867  
  (NIP)  (REGON)  
 Biuro Rachunkowo-Podatkowe dr hab. Karol Schneider 
 (podmiot uprawniony do badania)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 rok bieżącyrok poprzednirok bieżącyrok poprzedni 
 za półrocze 1/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-06-30za półrocze 1/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-06-30za półrocze 1/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-06-30za półrocze 1/2022 okres od 2022-01-21 do 2022-06-30 
 I. Przychody netto ze sprzedaży, towarów i materiałów     
 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-105-86-24-18 
 III. Zysk (strata) brutto-126-86-28-18 
 IV. Zysk (strata) netto-126-86-28-18 
 V. Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej-72-340-16-73 
 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej     
 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej611611434 
 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem-11-179-2-38 
 IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)14 58614 5753 2783 114 
 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)3 6683 521824752 
 XI. Zobowiązania dlugoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)     
 XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec pólrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)3 6683 521824752 
 XIII. Kapitał wlasny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)10 91811 0542 4532 362 
 XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)68 56014 64815 40614 648 
 XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)34 280 00034 280 00034 280 00034 280 000 
 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (na koniec pólrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)0,00360,00250,00080,00053 
 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)0,00360,00250,00080,00053 
 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)0,42540,42510,09550,0908 
 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)0,42540,42510,09550,0908 
 XX. Zdeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)     
  stan na 2023-06-30 koniec półrocza 1 /2023stan na 2022-12-31 koniec 2022 rokustan na 2023-06-30 koniec półrocza 1 /2023stan na 2022-12-31 koniec 2022 roku 
 I. Przychody netto ze sprzedaży, towarów i materiałów 148 32 
 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-105-54-24-12 
 III. Zysk (strata) brutto-126-96-28-20 
 IV. Zysk (strata) netto-126-96-28-20 
 V. Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej-72-465-16-99 
 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej     
 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej612971463 
 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem-11-168-2-36 
 IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)14 58614 7233 2783 193 
 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)3 6683 679824784 
 XI. Zobowiązania dlugoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)     
 XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec pólrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)3 6683 679824784 
 XIII. Kapitał wlasny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)10 91811 0442 4532 855 
 XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)68 56068 56015 40614 619 
 XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)34 280 00034 28000034 280 00034 280 000 
 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (na koniec pólrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)0,00360,0000030,00080,0000006 
 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)0,00360,0000030,00080,0000006 
 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)0,42540,4290,09550,082 
 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)0,42540,4290,09550,082 
 XX. Zdeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)     
 
 
   
 
 Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 
 
 PlikOpis 
 Raport z przeglądu półrocznego sprtawozdania finansowego 
 raport bieglego I polrocze 2023.pdfraport bieglego rewidenta z przagladu srodrocznych informacji finansowych 
 Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzania półrocznego sprawozdania finansowego 
 
 Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowego 
 
 Półroczne sprawozdanie finansowe 
 
 Sprawozdanie z zarządu (sprawozdanie z działalnosci emitenta) 
 polroczne sprawozdanie finansowe.pdfsprawozdanie finansowe za pierwsze polrocze za okres od 01 stycznia 2023 r do 30 czerwca 2023 r., sprawozdnie zarzadu z dzialalnosci, oswiadczenie zarzadu w sprawie rzetelnosci polrocznego sprawozdania finansowgo, oswiadczenie zarzadu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego 

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
 
 PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-09-21Józef MikołajczykPrezes Zarządu  
 
   

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
 
 PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-09-21Ilona StalaGłówny Księgowy  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty