Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CCENERGY: strona spółki
23.11.2023, 10:11

CCE Q(1) 3/2023: formularz raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport kwartalny Q3/2023  
           (kwartał)(rok)  
 
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-07-01 do 2023-09-30  
 zawierający skrócone sprawozdanie finansowe wedługustawy o rachunkowości  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-11-23    
 
 
  CLEAN&CARBON ENERGY SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  C&C ENERGY SA    
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  01-632 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Bieniewicka 26  
  (ulica) (numer)  
  22 10 10 770 91 561 00 15  
  (telefon)  (fax)  
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl  
  (e-mail)  (www)  
  526-00-33-418 012774867  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 rok bieżącyrok poprzednirok bieżącyrok poprzedni 
 za 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30za 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30za 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30za 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 
 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów     
 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-393-134-89-28 
 III. Zysk (strata) brutto-415-134-90-28 
 IV. Zysk (strata) netto-415-134-90-28 
 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-334-384-72-79 
 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej     
 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3262097043 
 VII. Przepływy pieniężne netto, razem-8-175-2-36 
 IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)14 59014 5693 1472 992 
 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 9613 563854732 
 XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)     
 XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 9613 563854732 
 XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)11 04411 1402 3822 288 
 XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)68 56068 56014 79013 998 
 XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)34 280 00034 280 00034 280 00034 280 000 
 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,01210,00400,00260,0008 
 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,01210,00400,00260,0008 
 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0,4260,4250,0920,09 
 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0,4260,250,0920,09 
 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)     
  stan na 2023-09-30 koniec 3 kwartału /2023stan na 2022-12-31 koniec 2022 rokustan na 2023-09-30 koniec 3 kwartału /2023stan na 2022-12-31 koniec 2022 roku 
 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 148 31 
 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-393-54-89-12 
 III. Zysk (strata) brutto-415-96-90-20 
 IV. Zysk (strata) netto-415-96-90-20 
 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-334-465-72-99 
 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej     
 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3262977063 
 VII. Przepływy pieniężne netto, razem-8-168-2-36 
 IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)14 590-963 147-20 
 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 9613 679854784 
 XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)     
 XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 9613 679854784 
 XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)11 04411 0442 3822 855 
 XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)68 56068 56014 79014 619 
 XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)34 280 00034 280 00034 280 00034 280 000 
 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,0121 0,0026  
 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,0121 0,0026  
 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0,4260,400,092  
 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0,4260,400,092  
 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)     
 
 
   
 
 Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 
 
 PlikOpis 
 CCEnergy sprawozdanie finansowe za III kwartal 2023r.pdfsprawozdanie finansowe za III kwartal 2023 r 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-23Józef MikołajczykPrezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty