Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CCENERGY: strona spółki
25.01.2024, 16:30

CCE Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 niniejszym informuje o terminach przekazywaniu raportów okresowych za 2024 rok.
I. Raporty kwartalne: Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 23 maja 2024 r. Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 28 listopada 2024 r. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych za IV kwartał 2023 r. oraz za II kwartał 2024 r. I. Raport półroczny za I półrocze 2024 r. – 26 września 2024 r. II. Raport roczny za 2023 r. – 25 kwietnia 2024 r. Podstawa prawna:§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty