Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CCENERGY: strona spółki
23.05.2024, 10:25

CCE Q(1) 1/2024: formularz raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport kwartalny Q1/2024  
           (kwartał)(rok)  
 
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone sprawozdanie finansowe wedługustawy o rachunkowości  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-23    
 
 
  CLEAN&CARBON ENERGY SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  C&C ENERGY SA    
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  01-632 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Bieniewicka 26  
  (ulica) (numer)  
  22 10 10 770 91 561 00 15  
  (telefon)  (fax)  
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl  
  (e-mail)  (www)  
  526-00-33-418 012774867  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 rok bieżącyrok poprzednirok bieżącyrok poprzedni 
 za 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31za 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31za 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31za 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów     
 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-136-39-32-8 
 III. Zysk (strata) brutto-136-60-32-13 
 IV. Zysk (strata) netto-136-60-32-13 
 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-156-153-36-33 
 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej     
 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1561423630 
 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -11 -2 
 IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)14 68114 7333 4133 151 
 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)4 5663 7491 062802 
 XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1 876 436  
 XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 6903 754625802 
 XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)9 44311 0442 1932 362 
 XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)68 56068 56015 94114 663 
 XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)34 280 00034 280 00034 280 00034 280 000 
 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,00390,00170,00090,0004 
 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,00390,00170,00090,0004 
 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0,40460,42990,0940,092 
 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0,40460,42990,0940,092 
 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)     
  stan na 2024-03-31 koniec 1 kwartału /2024stan na 2023-12-31 koniec 2023 rokustan na 2024-03-31 koniec 1 kwartału /2024stan na 2023-12-31 koniec 2023 roku 
 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów     
 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-136-717-32-165 
 III. Zysk (strata) brutto-136-793-32-182 
 IV. Zysk (strata) netto-136-793-32-182 
 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-156-776-36-178 
 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej     
 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej15676536176 
 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -11 -3 
 IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)14 68114 6153 4133 361 
 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)4 5665 1721 0621 190 
 XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1 8761 720436396 
 XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 6903 452625794 
 XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)9 4439 4432 1932 172 
 XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)68 56068 56015 94115 768 
 XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)34 280 00034 280 00034 280 00034 280 000 
 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,0039 0,0009  
 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,0039 0,0009  
 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0,40460,280,0940,06 
 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0,40460,280,0940,06 
 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)     
 
 
   
 
 Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 
 
 PlikOpis 
 CCE Kwartalny 2024.pdfkwatralne sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 marca 2024 r. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-23Józef MikołajczykPrezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty