Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

RCM Otrzymanie koncesji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przez Spółkę zależną Red Carpet TV Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku, Zarząd Red Carpet Media Group SA z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 02 lutego 2024 roku powziął od Spółki zależnej Red Carpet TV Sp. z o.o. (dalej: „Spółka zależna”) informację dotyczącą udzielenia, w dniu 30 stycznia 2024 roku przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, koncesji nr 859/2024-T dla Spółki zależnej na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w ogólnopolskim multipleksie MUX-8, o charakterze wyspecjalizowanym filmowo-dokumentalnym pod nazwą „CTV9”.
Koncesja została udzielona Spółce na okres 10 lat to jest do 29 stycznia 2034 roku. Opłata za udzielenie koncesji w wysokości 17 852 161 PLN (siedemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden złotych 00/100) płatna będzie w 10 rocznych ratach. Spółka zadeklarowała czas niezbędny do uruchomienia nadawania Programu na 2 miesiące od chwili uzyskania koncesji. Program oferowany będzie odbiorcom bezpłatnie. Uzyskanie koncesji na nadawanie Programu za pośrednictwem Ogólnopolskiego Multipleksu MUX-8 pozwoli na zapewnienie pełnego ogólnopolskiego zasięgu technicznego dla kanału TV i tym samym bezpośrednio przyczyni się do znaczącego wzrostu osiąganych przez Spółkę przychodów finansowych z tytułu sprzedaży czasu reklamowego. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta oraz perspektywy rozwoju Spółki w przyszłości.

Inne komunikaty