Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MURAPOL: strona spółki
6.05.2024, 15:16

MUR Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Murapol S.A. w dniu 30 kwietnia 2024 r.

Zgodnie z art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2024, poz. 620, z późn. zm.), Zarząd Murapol S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Murapol Spółka Akcyjna, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2024 roku (dalej „WZA”).
1) Akcjonariusz: AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o. Liczba posiadanych akcji na WZA: 27.760.000 Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 27.760.000 Udział procentowy w liczbie głosów na WZA: 81,10% Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 68,04% 2) Akcjonariusz: HAMPONT sp. z o.o. Liczba posiadanych akcji na WZA: 2.040.000 Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 2.040.000 Udział procentowy w liczbie głosów na WZA: 5,96% Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 5,00% 3) Akcjonariusz: NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY Liczba posiadanych akcji na WZA: 2.708.778 Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 2.708.778 Udział procentowy w liczbie głosów na WZA: 7,91% Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 6,64%

Inne komunikaty