Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2024-05-28
MUR Emisja obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji
39,90
-1,35
2024-05-23
MUR Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały ws. emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji
39,92
+0,60
2024-05-22
MUR QS 1/2024: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
40,98
0,00
2024-05-22
MUR Q 1/2024: formularz raportu kwartalnego
40,98
0,00
2024-05-17
MUR Informacja dotycząca kosztów Oferty poniesionych przez Spółkę.
40,90
-1,22
2024-05-15
MUR Rejestracja zmiany Statutu Spółki
40,50
+1,63
2024-05-09
MUR Zawarcie umów przedwstępnych dotyczących nabycia nieruchomości przez spółki zależne
42,00
0,00
2024-05-06
MUR Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Murapol S.A. w dniu 30 kwietnia 2024 r.
41,00
+0,44
2024-04-30
MUR Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MURAPOL S.A. w dniu 30 kwietnia 2024 r., powołaniu Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji oraz podjęciu uchwały o podziale zysku Spółki obejmującej wypłatę dywidendy.
42,70
0,00
2024-04-24
MUR Program Emisji Obligacji
42,76
+2,20
2024-04-23
MUR Kandydatura na członka Rady Nadzorczej
42,54
+0,52
2024-04-15
MUR Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej
42,90
0,00
2024-04-12
MUR Nabycie nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta
42,26
+0,43
2024-04-09
MUR Otrzymanie zawiadomień na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
41,84
0,00
2024-04-09
MUR Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy Murapol w I kwartale 2024 r.
42,02
0,00
2024-04-03
MUR Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MURAPOL S.A. w dniu 30 kwietnia 2024 roku
43,56
0,00
2024-04-03
MUR SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
43,90
0,00
2024-04-03
MUR RR /2023: formularz dla raportów rocznych
43,90
0,00
2024-03-26
MUR Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR
42,21
+2,35
2024-03-08
MUR Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z konsorcjum banków – Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. i Santander Bank Polska S.A.
40,90
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 3
  • Następna strona