Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
HYDROTOR: strona spółki
22.05.2024, 11:52

HDR Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu

Zarząd PHS Hydrotor SA w Tucholi (Spółka) informuje, że w dniu 22 maja 2024 r. wpłynęło oświadczenie Pana Sławomira Sklindy o rezygnacji z przyczyn osobistych z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu z dniem najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Podstawa prawna: § 5 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757, ze zm.).

Inne komunikaty