Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
HYDROTOR: strona spółki
24.05.2024, 15:54

HDR Propozycja wypłaty dywidendy z zysku 2023 r.

Zarząd PHS Hydrotor w Tucholi informuje, że Zarząd Spółki po akceptacji Rady Nadzorczej w dniu 24 maja 2024 r. podjął decyzję o przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS Hydrotor propozycji wypłaty dywidendy z zysku za 2023 r. oraz z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych w wysokości 0,30 zł na jedną akcję.
Kwota na wypłatę dywidendy wyniesie 719.490,00 zł. Prawo do wypłaty dywidendy ustala się na 20 września 2024 r. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 4 października 2024 r. Ostateczną decyzję o wypłacie dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2024 r.

Inne komunikaty