Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
HYDROTOR: strona spółki
24.05.2024, 15:52

HDR Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 29.06.2024 r.

Zarząd PHS Hydrotor SA (Spółka) w załączeniu przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS Hydrotor SA w Tucholi zwołane na dzień 29.06.2024 r.
Podstawa prawna raportu: par. 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty