Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
HYDROTOR: strona spółki
24.05.2024, 15:42

HDR Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrotor SA - 29.06.2024 r.

Zarząd PHS Hydrotor SA (Spółka) w załączeniu przekazuje Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PHS Hydrotor SA w Tucholi na dzień 29 czerwca 2024 r. wraz z jego porządkiem obrad.
Podstawa prawna raportu: par. 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansowy z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącym państwem członkowskim

Załączniki

Inne komunikaty