Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-05-22
TIM
TIM QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
8,80
+0,91
2019-05-21
TIM
TIM Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ TIM S.A. w dniu 15.05.2019 r.
8,54
+0,70
2019-05-16
TIM
TIM Zakończenie przeglądu opcji strategicznych dla podmiotów zależnych i podmiotu współzależnego TIM S.A..
8,44
-0,71
2019-05-15
TIM
TIM Powołanie Członków Rady Nadzorczej TIM S.A..
8,50
+0,47
2019-05-15
TIM
TIM Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 15.05.2019 r.
8,50
+0,47
2019-05-13
TIM
TIM Kandydatura do Rady Nadzorczej TIM SA.
8,68
-1,38
2019-05-10
TIM
TIM Kandydatura do Rady Nadzorczej TIM S.A..
8,68
0,00
2019-05-07
TIM
TIM Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM SA ze sprzedaży towarów za kwiecień 2019 r .
9,00
-1,33
2019-04-19
TIM
TIM Nabycie akcji przez osobę zarządzającą.
7,60
0,00
2019-04-18
TIM
TIM Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
7,30
+4,11
2019-04-11
TIM
TIM Przyjęcie strategii TIM S.A. na lata 2019 - 2021.
6,86
0,00
2019-04-10
TIM
TIM RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
6,78
+1,18
2019-04-10
TIM
TIM R /: formularz raportu rocznego
6,78
+1,18
2019-04-04
TIM
TIM Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM SA ze sprzedaży towarów za marzec 2019 r.
6,96
-0,29
2019-04-02
TIM
TIM Powołanie Członka Zarządu TIM SA.
6,98
0,00
2019-04-02
TIM
TIM Rekomendacja Zarządu TIM SA w sprawie podziału zysku Spółki za 2018 rok.
6,98
0,00
2019-03-26
TIM
TIM Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu TIM SA.
7,06
+0,57
2019-03-06
TIM
TIM Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM SA ze sprzedaży towarów za luty 2019 r.
6,30
+1,59
2019-02-05
TIM
TIM Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM SA ze sprzedaży towarów za styczeń 2019 r.
6,46
0,00
2019-01-24
TIM
TIM Terminy przekazywania raportów okresowych TIM SA w 2019 r .
6,28
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 52
  • Następna strona