Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TIM: strona spółki
2.02.2024, 12:42

TIM Zawiadomienie o zmniejszenia stanu posiadania akcji TIM S.A.

Działając na podstawie art. 70 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2022, poz 2554) TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („TIM S.A.” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 02.02.2024 roku Spółka została poinformowana przez :
1)Ewę i Krzysztofa Folta, 2)Krzysztofa Wieczorkowskiego, 3)Ewę i Kazimierza Stogniew, o zmniejszeniu stanu posiadania akcji TIM S.A. Zbycie akcji nastąpiło w wyniku odpowiedzi na wezwanie na sprzedaż akcji TIM S.A. ogłoszonego przez FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH z siedzibą w Ansbach, Niemcy na podstawie art. 72a ust. 1 Ustawy o ofercie, rozliczonego za pośrednictwem systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW w dniu 31 stycznia 2024 r. Otrzymane zawiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty