Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2024-05-14
STARWARD
STA Zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem Emitenta
10,42
0,00
2024-03-07
STARWARD
STA Zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem Emitenta, spółką Chiswick Creative Ventures Limited z siedzibą w Londynie
12,35
0,00
2024-03-06
STARWARD
STA Zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem Emitenta
12,85
-3,50
2024-02-13
STARWARD
STA Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
12,95
-1,93
2024-02-11
STARWARD
STA Zawarcie umów pożyczek z Przewodniczącym Rady Nadzorczej i innymi akcjonariuszami
13,50
0,00
2024-01-25
STARWARD
STA Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
13,60
0,00
2024-01-02
STARWARD
STA Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
14,15
-3,18
2024-01-02
STARWARD
STA Zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem Markiem Markuszewskim
14,15
-3,18
2023-12-27
STARWARD
STA Sprzedaż akcji przez Marka Markuszewskiego na rzecz Członków Zarządu
13,70
0,00
2023-12-19
STARWARD
STA Zawarcie porozumienia z Prezesem Zarządu Emitenta, rezygnacja Prezesa Zarządu
15,30
0,00
2023-11-22
STARWARD
STA Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
16,30
0,00
2023-11-15
STARWARD
STA Odstąpienie od ubiegania się Emitenta o przeniesienie notowań jego akcji na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
18,20
-1,10
2023-11-14
STARWARD
STA Informacja na temat sprzedaży gry “The Invincible”
18,20
0,00
2023-10-12
STARWARD
STA Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
72,00
0,00
2023-10-05
STARWARD
STA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Starward Industries S.A. w dniu 5 października 2023 r.
77,00
0,00
2023-09-11
STARWARD
STA Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu Starward Industries S.A.
91,80
0,00
2023-09-08
STARWARD
STA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Starward Industries S.A.
95,00
0,00
2023-08-21
STARWARD
STA Ustalenie daty premiery i ceny gry “The Invincible”
105,00
+9,05
2023-08-16
STARWARD
STA Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
112,00
-6,70
2023-08-11
STARWARD
STA Zawarcie umowy lock-up przez Prezesa Zarządu Emitenta
111,50
+0,45
  • Poprzednia strona
  • z 3
  • Następna strona