Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2024-04-19
TOWERINVT
TOW Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok
4,26
0,00
2024-04-12
TOWERINVT
TOW Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki
4,40
0,00
2024-04-02
TOWERINVT
TOW Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
4,40
0,00
2024-04-02
TOWERINVT
TOW Rekomendacja Zarządu co do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji Spółki w trybie oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki
4,40
0,00
2024-03-26
TOWERINVT
TOW Zawarcie listu intencyjnego przez Spółkę
4,80
0,00
2024-03-22
TOWERINVT
TOW Zawarcie listu intencyjnego przez Spółkę
4,86
+2,88
2024-03-22
TOWERINVT
TOW Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po wznowieniu obrad w dniu 21 marca 2024 roku
4,86
+2,88
2024-03-22
TOWERINVT
TOW Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przerwie w dniu 21 marca 2024
4,86
+2,88
2024-03-01
TOWERINVT
TOW Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 lutego 2024 r. do momentu zarządzenia przerwy w obradach
6,30
+1,59
2024-02-29
TOWERINVT
TOW Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tower Investments S.A. oraz treść uchwał podjętych do momentu zarządzenia przerwy
6,30
0,00
2024-02-29
TOWERINVT
TOW Otrzymanie rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Spółki
6,30
0,00
2024-02-28
TOWERINVT
TOW Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza zadane w trybie poza walnym zgromadzeniem
6,40
0,00
2024-02-02
TOWERINVT
TOW Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
7,65
-7,84
2024-02-02
TOWERINVT
TOW Rekomendacja Zarządu co do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji Spółki w trybie oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki.
7,65
-7,84
2024-01-30
TOWERINVT
TOW Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.
7,95
0,00
2024-01-26
TOWERINVT
TOW Asymilacja akcji serii A Spółki z akcjami znajdującymi się w obrocie na rynku równoległym
8,00
0,00
2024-01-25
TOWERINVT
TOW Zawarcie listu intencyjnego przez Spółkę
8,00
+1,25
2024-01-24
TOWERINVT
TOW Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie do obrotu na rynku równoległym prowadzonym przez GPW akcji serii A Spółki. Ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii A Spółki po ich asymilacji z akcjami znajdującymi się w obrocie na rynku równoległym.
8,00
0,00
2024-01-09
TOWERINVT
TOW Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych
8,65
+4,05
2023-12-08
TOWERINVT
TOW Przedterminowy wykup obligacji serii A, C, D Emitenta
9,25
+9,19
  • Poprzednia strona
  • z 16
  • Następna strona