Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Mex Polska miał 1,43 mln zł straty netto, 0,94 mln zł straty EBIT w I kw. 2020

0
Podziel się

Mex Polska odnotował 1,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,6 mln zł zysku (po korekcie) rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mex Polska miał 1,43 mln zł straty netto, 0,94 mln zł straty EBIT w I kw. 2020
bEqYUSrp

Strata operacyjna wyniosła 0,94 mln zł wobec 1,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 14,82 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 16,16 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale 2020 roku Grupa Mex Polska osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 14 819 tys. zł. i były niższe o 8,3% (1 347 tys. zł) w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku, w którym wyniosły 16 152 tys. zł. Spadek przychodów spowodowany został ograniczeniami społecznymi i dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej w celu zahamowania rozprzestrzeniania się koronawirusa. W Polsce zamknięto lokale gastronomiczne w dniu 14 marca 2020 r., przy czym pozostawiono możliwość sprzedaży na wynos. Z uwagi na wyżej wymienione restrykcje tylko 7 lokali z 35 własnych prowadziło działalność i to w bardzo ograniczonym zakresie usług, w których wcześniej się nie specjalizowało. Przed wprowadzeniem ograniczeń (w styczniu i lutym 2020 roku) grupa odnotowała wysoki wzrost przychodów gastronomicznych w stosunku do osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku. Wzrost przychodów wyniósł 21,5% na całej sprzedaży gastronomicznej, w tym 15,6% w tych samych lokalach gastronomicznych (Like For Like)" -
czytamy w raporcie.

bEqYUSrr

W związku z drastycznym spadkiem przychodów gastronomicznych w marcu 2020 roku oraz przyczynami wymienionymi poniżej w pierwszym kwartale 2020 roku Grupa Mex Polska poniosła stratę na działalności operacyjnej w kwocie (-) 937 tys. zł. oraz stratę netto [ogółem] w kwocie (-) 1 776 tys. zł, podano także.

"Poniesione straty są efektem kilku czynników:

1) Spadku przychodów w wyniku zamknięcia lokali gastronomicznych od dnia 14 marca 2020 na skutek wprowadzenia pandemii koronawirusa przy jednoczesnym ponoszeniu kosztów związanym z utrzymaniem lokali (wynagrodzenia, czynsze, energia, inne usługi).

2) Efektu wprowadzenia MSSF 16, który w pierwszym kwartale 2020 roku ma negatywny wpływ na wynik w kwocie 618 tys. zł. (w tym ujemnych różnic kursowych w kwocie 516 tys. zł. na skutek wysokiego kursu EURO na 31.03.2020 wynoszącego 4,5523 zł/EURO w porównaniu do 4,2585 zł/EURO na koniec roku 2019 w związku z wprowadzeniem pandemii związanej z koronawirusem), natomiast w pierwszym kwartale roku 2019 wpływ na wynik wyniósł tylko 96 tys. zł.

bEqYUSrx

3) Odpisu aktualizującego wartość środków trwałych związanych z utratą prawa do lokalu i zamknięciem lokalu gastronomicznego na poziomie 181 tys. zł.

4) Kosztów otwarcia restauracji The Mexican w Warszawie, które spowodowały stratę za pierwszy kwartał 2020 roku podmiotu prowadzącego lokal na poziomie 210 tys. zł" - wymieniono.

Według wyliczeń zarządu, w okresie stycznia i lutego 2020 roku grupa osiągnęła zysk na działalności operacyjnej w kwocie 660 tys. zł., który uwzględnia koszty otwarcia restauracji The Mexican w Warszawie, ale nie zawiera wpływu MSSF 16), podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 0,03 mln zł wobec 0,04 mln zł straty rok wcześniej.

bEqYUSry

Mex Polska S.A. wraz ze spółkami powiązanymi organizacyjnie i kapitałowo tworzą grupę kapitałową, która zarządza działającymi lokalami gastronomicznymi grupy, rozwija sieć posiadanych placówek zarówno ze środków własnych grupy jak i poprzez udzielanie franczyzy na posiadane w swoim portfelu koncepty gastronomiczne zewnętrznym inwestorom. Grupa posiada w swoim portfelu i rozwija koncepty gastronomiczne: Pijalnia Wódki i Piwa, The Mexican, PanKejk i Prosty Temat. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

bEqYUSrS
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)