Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

OncoArendi miało 0,75 mln zł straty netto, 0,77 mln zł straty EBIT w III kw. 2020 r.

0
Podziel się

OncoArendi Therapeutic odnotowało 0,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,86 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

OncoArendi miało 0,75 mln zł straty netto, 0,77 mln zł straty EBIT w III kw. 2020 r.
bEgvdYUl

Strata operacyjna wyniosła 0,77 mln zł wobec 1 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 0,41 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 0,54 mln zł rok wcześniej.

"Przeważającą część przychodów z działalności operacyjnej Grupy stanowiły przychody z tytułu dotacji uzyskiwanych ze środków krajowych i zagranicznych na badania prowadzone przez OncoArendi Therapeutics. Malejące przychody finansowe są rezultatem zmniejszającego się stanu środków pieniężnych, jak również w związku z bardzo niskim obecnie poziomem stóp procentowych" - czytamy w raporcie.

bEgvdYUn

Główną pozycję kosztów z działalności operacyjnej w okresie trzech kwartałów 2020 r. stanowią usługi obce, które zawierają głównie koszty usług prawnych, konsultacyjnych, najmu oraz usług księgowych. Na wzrost kosztów w tej kategorii miała wpływ opłata za usługi doradcze na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie. Istotną pozycję w kosztach z działalności operacyjnej stanowią również wynagrodzenia oraz koszty świadczeń pracowniczych. W trzech kwartałach 2020 r., w związku z działaniami wynikającymi z pandemii koronawirusa, koszty wynagrodzeń były niższe niż w analogicznym okresie 2019 r. i wyniosły odpowiednio 1,26 mln zł oraz 1,41 mln zł, podano również.

"Niezakończone prace rozwojowe, na które składają się nakłady na prowadzone prace rozwojowe, wzrosły o 3,76 mln zł z 44,96 mln zł na dzień 31 grudnia 2019 r. do 48,72 mln zł na dzień 30 września 2020 r." - czytamy dalej.

W swojej działalności Grupa pozyskała dotychczas łącznie ok. 274 mln zł na realizowane i planowane programy rozwoju nowych leków drobnocząsteczkowych. Około 93 mln zł pochodzi od inwestorów prywatnych, uwzględniając z sukcesem zakończone IPO, zaś pozostałe 181 mln zł z licznych grantów współfinansowanych ze środków krajowych, funduszy UE, programu Horyzont 2020 oraz Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) w USA, podsumowano.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 2,09 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,87 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 1,34 mln zł w porównaniu z 1,47 mln zł rok wcześniej.

bEgvdYUt

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 2,15 mln zł wobec 2,85 mln zł straty rok wcześniej.

OncoArendi Therapeutics to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od kwietnia 2018 r.

bEgvdYUO
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)