Notowania

finanse
12.12.2019 14:18

PGK Idea Banku: Dodatkowe zobowiązanie podatk. za 2016 po kontroli - 26,9 mln zł

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez organ kontroli celno-skarbowej w Podatkowej Grupie Kapitałowej (PGK) Idea Banku organ kontrolujący uznał, że kwota różnicy pomiędzy podatkiem dochodowym wykazanym w zeznaniu podatkowym za rok 2016 przez PGK Idea Bank, a podatkiem należnym według organu wynosi 26,9 mln zł, podał bank.

Podziel się
Dodaj komentarz

Do kontroli włączono materiały z kontroli celno-skarbowych przeprowadzonych przez organ w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 rok wobec podmiotów wchodzących w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej Idea Banku, podano w komunikacie.

"W wyniku kontroli przeprowadzonych wobec wszystkich podmiotów tworzących PGK Idea Bank, stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykazanego przez PGK Idea Bank podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 rok. Wedle stanowiska organu, zmianie powinna ulec kwota przychodów, dochodów oraz strat, które zostały przekazane do PGK Idea Bank przez poszczególne podmioty tworzące PGK Idea Bank, a które to kwoty stanowią podstawę sporządzenia deklaracji CIT-8A. W konsekwencji zmianie powinno ulec rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych PGK Idea Bank za rok 2016. Kwota różnicy pomiędzy podatkiem dochodowym wykazanym w zeznaniu podatkowym za rok 2016 przez PGK Idea Bank, a podatkiem należnym według organu wynosi 26,9 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Bankowi przysługuje prawo złożenia korekty uprzednio złożonej deklaracji podatkowej. Idea Bank poinformował też, że zakończona kontrola może przekształcić się w postępowanie podatkowe.

"Zarząd emitenta, w celu zachowania należytej staranności, po zapoznaniu się z wynikami kontroli, podjął decyzję o podaniu już na wstępnym etapie niniejszej informacji poufnej do publicznej wiadomości. Emitent nie może wykluczyć, iż w przyszłości wyniki kontroli, przy niekorzystnym dla emitenta rozstrzygnięciu, mogą mieć wpływ na wyniki emitenta. Emitent będzie szczegółowo analizował wraz z doradcami prawno-podatkowymi otrzymane wyniki kontroli oraz będzie informować na bieżąco o dalszych istotnych działaniach podejmowanych w niniejszej sprawie zgodnie z obowiązującymi przepisami" - czytamy dalej.

"Tak jak napisaliśmy w raporcie bieżącym, kontrola dotyczyła roku 2016 r. i objęła Podatkową Grupę Kapitałową, którą reprezentował Idea Bank S.A. Bank, we współpracy z doradcami specjalizującymi się w kwestiach podatkowych analizuje przekazane wyniki kontroli i w przypadku ustalenia dalszych kroków, poda je do wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami" - czytamy w stanowisku banku przesłanym agencji ISBnews.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 20,47 mld zł na koniec 2018 r.

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
12-12-2019

KOLOZwrócicie prosze uwage na dwie informacje: po 1. Bank sam przekazal o tym info. Po 2. Sprawa dotyczy całej grupy podatkowej

12-12-2019

nicktym razem to nie wina Tuska, a poprzedniego zarządu.

12-12-2019

zombie""W wyniku kontroli przeprowadzonych wobec wszystkich podmiotów tworzących PGK Idea Bank, stwierdzono nieprawidłowości" a wiec nie tylko … Czytaj całość

Rozwiń komentarze (5)