Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
energetyka
19.05.2020 08:36

Polenergia miała 49,9 mln zł zysku netto, 94,1 mln zł EBITDA w I kw.

Polenergia odnotowała 49,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skorygowany zysk netto wyniósł odpowiednio: 51,1 mln zł wobec 40 mln zł rok wcześniej.

Podziel się
Dodaj komentarz

Zysk operacyjny wyniósł 68,6 mln zł wobec 54,3 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł w I kw. 2020 r. 94,1 mln zł wobec 80,3 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale 2020 roku Grupa Polenergia podtrzymała wzrostowy trend osiągając wyniki na poziomie skorygowanych EBITDA oraz zysku netto wynoszące odpowiednio 94,1 mln zł oraz 51,1 mln zł, co stanowi wzrost w relacji do pierwszego kwartału ubiegłego roku odpowiednio o 13,8 mln zł i 11,1 mln zł" - czytamy w osobnym komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 459 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 714,7 mln zł rok wcześniej.

Według spółki do poprawy wskaźników Polenergii w raportowanym okresie przyczyniły się bardzo dobre wyniki segmentu energetyki wiatrowej spowodowane zarówno wyższym wolumenem produkcji, jak i wyższymi cenami sprzedaży zielonych certyfikatów oraz energii elektrycznej.

"Segmenty dystrybucji i obrotu również wykazały poprawę wyników, co pozwoliło częściowo skompensować niższy wynik segmentu energetyki konwencjonalnej. Po raz pierwszy w wynikach finansowych Grupa wydzieliła w ramach swojej działalności nowy segment fotowoltaiki. Jest to jest związane z rozpoczęciem fazy operacyjnej ośmiu projektów Sulechów I o łącznej mocy 8 MW, które uzyskały 15-letnią gwarancję wsparcia w ramach systemu aukcyjnego" - czytamy także.

Segment energetyki wiatrowej zanotował wzrost wyniku EBITDA o 22,8 mln zł w pierwszym kwartale 2020 roku w porównaniu do pierwszego kwartału 2019 roku. Wynik EBITDA segmentu energetyki konwencjonalnej zanotował spadek o 13,3 mln zł w efekcie braku przychodów z rekompensaty kosztów gazu (zakończenie w grudniu 2019 roku podlegającej rekompensatom długoterminowej umowy na zakup gazu) oraz niższych przychodów z rekompensaty kosztów osieroconych (koniec systemu rekompensat w 2020 roku).

Przychody Polenergii od stycznia do marca tego roku wyniosły 459 mln zł i były niższe w porównaniu z ubiegłym rokiem o 36%.

"Było to spowodowane niższymi przychodami segmentu obrotu i energetyki konwencjonalnej, skompensowanymi częściowo przez wyższe przychody w segmencie farm wiatrowych. Skorygowana marża EBITDA grupy za pierwszy kwartał 2020 roku wzrosła do 20,5%, natomiast marża EBITDA na wyniku skorygowanym z wyłączeniem działalności obrotu (segment ten charakteryzuje się relatywnie niską marżą jednostkową przy bardzo wysokim wolumenie transakcji) wzrosła do 51,6%" - czytamy dalej.

"W związku z panującą epidemią COVID-19 na bieżąco monitorowane i identyfikowane są czynniki ryzyka, które mają potencjalny wpływ na działalność i wyniki finansowe grupy. Zarząd podejmuje kroki, aby złagodzić negatywne skutki oddziaływania koronawirusa, jednakże ich wpływ i skala są na obecnym etapie trudne do oszacowania. Zmiany zachodzące w otoczeniu rynkowym spowodowane epidemią objawiają się dużą zmiennością cen instrumentów finansowych oraz towarów, w tym również zmianami cen energii elektrycznej, gazu oraz uprawnień do emisji CO2, co w długoterminowej perspektywie może negatywnie wpłynąć na wzrost gospodarczy w Polsce i sytuację na rynku energii. Ponadto wśród czynników finansowych istotnych z punktu widzenia grupy zaobserwowano spadek stóp procentowych oraz osłabienie złotego w stosunku do euro" - powiedział prezes dr Michał Michalski, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 4,65 mln zł wobec 1,63 mln zł straty rok wcześniej.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

Tagi: energetyka, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz