Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Przegląd informacji ze spółek

0
Podziel się:

Artifex Mundi odnotowało 10,47 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018 r. wobec 3,59 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Przegląd informacji ze spółek

Szacowany wolumen sprzedaży gazu ziemnego grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG)
wyniósł 9,9 mld m3 w I kw. 2019 r., tyle samo co rok wcześniej, podało PGNiG.

Wysokość ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2019 rok dla BNP Paribas Bank Polska wynosi 116,1 mln zł. W I kw. br. bank zaksięguje łącznie 129,1 mln zł składki na BFG.

PGE Polska Grupa Energetyczna, w ramach programu obligacji krajowych do maksymalnej kwoty 5 mld zł, rozważa wyemitowanie w II kwartale 2019 r. niezabezpieczonych obligacji do kwoty 1 mld zł, która może zostać podwyższona zgodnie z decyzją zarządu, podała spółka. Termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił 7 lub 10 lat od daty emisji.

PGE Polska Grupa Energetyczna podjęła decyzję o odstąpieniu od procesu nabycia udziałów w spółce PGE EJ1, będących w posiadaniu pozostałych wspólników, podała PGE.

Roczna składka Getin Noble Banku (GNB) na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2019 rok wyznaczona przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wynosi 68,39 mln zł i zostanie w całości ujęta w wynikach za I kw. br., podał bank.

Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi Tauron Polskiej Energii w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie BBB z perspektywą stabilną oraz przyznała rating programowi emisji obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł w walucie krajowej na poziomie BB+ i krajowy rating na poziomie BBB+ (pol), poinformowała spółka.

Budowa nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie jest na półmetku i zostanie ukończona w IV kwartale 2020 r., poinformowały PGNiG i PGNiG Termika.

Grupa Azoty Puławy zawarła trzyletnie umowy z LERG Pustków na dostawy melaminy i mocznika, podała spółka zależna Grupy Azoty. Szacunkowa wartość umów wynosi ok. 53 mln zł.

Nawet jeśli banki nie będą chciały sfinansować budowy Elektrowni Ostrołęka C, to Energa i Enea zrealizują tę inwestycję finansując ją m.in. dzięki ograniczeniu wypłaty dywidendy, wynika z wypowiedzi ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego.

KGHM Polska Miedź wraz ze spółką zależną Energetyka otworzyły nową instalację oczyszczania spalin w Elektrociepłowni przy Zakładach Górniczych Lubin, podała spółka. Podstawowym celem instalacji jest obniżenie emisji zanieczyszczeń w spalinach i zagwarantowanie ich poziomu do wymaganego przez przepisy unijne.

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie utrzymał w mocy decyzję organu I instancji, określającą wysokość zobowiązania podatkowego spółki Ciech z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r. w kwocie 43,7 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę, które na dzień publikacji raportu wynoszą 24,6 mln zł, podała spółka.

Akcjonariusze Globe Trade Centre (GTC) zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 14 maja o wypłacie dywidendy w wysokości 0,37 zł na jedną akcję z zysku wypracowanego w 2018 roku, wynika z projektów uchwał.

Erbud zawarł ze spółką zależną od Vantage Development (VD Mieszkania XVIII) umowę w ramach generalnego wykonawstwa na inwestycję deweloperską Legnicka 33 we Wrocławiu o wartości 67,2 mln zł netto, podał Erbud.

Spółka Naftoserwis, należąca do Grupy PERN, wykona badanie stanu technicznego rurociągu paliwowego relacji Ostrów Wielkopolski - Wrocław o długości ok. 106 km, który należy do PKN Orlen, podał PERN. Firma właśnie wygrała przetarg ogłoszony przez koncern z Płocka.

Ultimate Games zawarło z osobą fizyczną (licencjodawcą) umowę o współpracy, na mocy której uzyskało licencję do wydania 8 gier na Nintendo Switch, podała spółka.

Zarząd KGHM Polska Miedź zarekomendował akcjonariuszom przekazanie całości wypracowanego w 2018 r. zysku (2 025,1 mln zł) na kapitał zapasowy, podała spółka.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) ustalił dla mBanku składkę roczną na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnej za 2019 r. (z uwzględnieniem wysokości korekty składki wniesionej za 2018 r.) na 183,94 mln zł, podał bank.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) ustalił dla Banku Millennium wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnej za 2019 r. w kwocie 73,3 mln zł (łącznie z korektą składki wniesionej w 2018 roku), podał bank.

Grupa Wielton pracuje obecnie nad kilkoma innowacyjnymi produktami, w tym naczepą o zwiększonej pojemności dla firmy Amazon, poinformował prezes Mariusz Golec.

PrimeBit Games zawarł umowę ze spółką Fintech na projektowanie, tworzenie i rozwój gier mobilnych, podała spółka. W ramach współpracy partner przeznaczy środki w wysokości do 3 mln zł na wykonanie projektów dewelopera. Wspólnie spółki stworzą harmonogram realizacji gier na lata 2019-2021.

Comarch współpracuje z LG U+ przy uruchomieniu pierwszej na świecie sieci 5G, podała spółka.

Famur czeka z podjęciem decyzji dotyczącej dywidendy do finalizacji transakcji zbycia Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz), poinformował prezes Mirosław Bendzera.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) ustalił dla Banku Handlowego wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków, z uwzględnieniem wysokości korekty składki za 2018 rok, wynosi 93 099 877,98 zł, podał bank.

Famur zakłada, że może wejść w segment hard rock mining na przełomie 2019 i 2020 r., najprawdopodobniej przez akwizycję Na cele akwizycyjne chce przeznaczyć nie więcej niż 200 mln zł, poinformował prezes Mirosław Bendzera.

Famur zakłada, że w 2019 r. będzie nadal korzystać z koniunktury na rynku, poinformował prezes Mirosław Bendzera.

Famur planuje kontynuację procesu dezinwestycji w 2019 r. i szacuje wpływy z tego tytułu na 70-80 mln zł, podała spółka. W planach jest także m.in. rozwój sprzedaży eksportowej i kontynuacja procesów akwizycyjnych.

Famur spodziewa się, że transakcja zbycia Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) zostanie sfinalizowana na przełomie czerwca i lipca, co oznaczać będzie też zamknięcie procesu restrukturyzacji Kopeksu, poinformował prezes Famuru Mirosław Bendzera.

Wielton spodziewa się trudnego roku 2019 r., zarówno pod względem wielkości rynku, jak i możliwości odbudowy rentowności EBITDA, poinformował prezes Mariusz Golec.

Zarząd Mennicy Polskiej podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania akcjonariuszom przeznaczenia 35,8 mln zł z zysku netto wypracowanego w roku 2018, wynoszącego łącznie 66,52 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,7 zł na akcję, podała spółka.

Zarząd Wieltonu będzie rekomendował wypłatę dywidendy za 2018 r., poinformował prezes Mariusz Golec.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny (PGNiG OD) podpisało z Miejskimi Zakładami Autobusowymi w Warszawie umowę o wartości około 4 mln zł na dostawy paliwa do 35 ekologicznych autobusów gazowych, podała spółka. PGNiG będzie dostarczało skroplony gaz ziemny (LNG) do stacji tankowania w zajezdni przy ulicy Ostrobramskiej.

MCI Venture Projects sp. z o.o. VI S.K.A. oraz Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding - przedłużyli termin przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje ABC Data do 13 maja z przewidywanego wcześniej terminu 17 kwietnia, podało Santander Biuro Maklerskie.

Massmedica zadebiutuje na rynku NewConnect w czwartek, 18 kwietnia 2019 r., podała giełda.

Immobile odnotowało 6,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 5,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Gett, z portfela MCI.TechVentures, chce w tym roku osiągnąć breakeven na poziomie EBITDA, poinformował CEO Dave Waiser.

Primetech (dawniej Kopex) odnotował 11,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 3,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Famur odnotował 221,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2018 r. wobec 56,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wielton odnotował 69,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 77,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Ergisu powołała na nową trzyletnią kadencję zarząd, tj. Tadeusza Nowickiego, powierzając mu funkcję prezesa oraz Marka Kapłuchę, powierzając mu funkcję wiceprezesa, podała spółka.

7Levels odnotował 1,06 mln zł straty netto w 2018 r. wobec 1,19 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rafako podpisało z zamawiającym umowę, której przedmiotem jest budowa siedziby Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II w Toruniu w formule zaprojektuj-wybuduj, podała spółka. Wartość umowy to 117,7 mln zł netto (tj. około 144,7 mln zł brutto).

Artifex Mundi przyjął nową strategię rozwoju grupy kapitałowej na lata 2019-2022, podała spółka. W krótkim i średnim terminie skoncentruje zasoby grupy na realizacji czterech najbardziej perspektywicznych projektów gier: "Hot Shot Burn!" (poprzednia nazwa "Outlaws") i "Rogal" - w segmencie premium oraz "Bladebound" i "Tiny Dragons" - w segmencie free-to-play.

Marvipol Development ustanowił trzyletni program emisji do 25 tys. obligacji niezabezpieczonych o wartości nominalnej 10 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, podała spółka. Spółka zawarła umowę programową z Bankiem Pekao działającym jako organizator, agent emisji, agent kalkulacyjny oraz dealer.

Cyfrowy Polsat podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 1 mln niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 mld zł, podała spółka.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) ustalił dla Santander Bank Polska (SBP) wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2019 r. w kwocie 173,1 mln zł, podał bank.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) ustalił dla Banku Pekao wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2019 r. w kwocie 369,85 mln zł, podał bank.

giełda
wiadomości
giełda na żywo
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)