Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Przegląd informacji ze spółek

0
Podziel się:

Santander Bank Polska nie ma już obowiązku utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego, nałożonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, podał bank. 

Przegląd informacji ze spółek
bEBWxwNx

Play Communications podwyższył tegoroczne oczekiwania skorygowanej EBITDA do ponad 2,4 mld zł oraz podał, że oczekuje wzrostu przychodów o ok. 2,5%, zaś wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego mają osiągnąć ponad 850 mln zł, podał operator. Capex ma wzrosnąć do ok. 850 mln zł w tym roku.

Play Communications odnotował 233,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 189,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sanok Rubber Company (Sanok RC) odnotował 8,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 18,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

bEBWxwNz

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) odnotowało 2,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 10,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja odnotował 15,45 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 25,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wartość aktywów zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła: 316 299 754,67 zł na koniec października 2019 r., podała spółka. Miesiąc wcześniej ich wartość wynosiła 320 663 368,28 zł.

PKN Orlen uruchomił postępowanie, które ma na celu rozszerzenie bazy wykonawców, z którymi będzie współpracował przy budowie nowych, a także odbudowie i modernizacji istniejących stacji paliw, w oparciu o długoterminowe umowy ramowe, podała spółka.

bEBWxwNF

Zarząd Lokum Deweloper podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji do łącznej kwoty 100 mln zł, podała spółka.

Mabion złożył 10 listopada odpowiedzi na drugą rundę pytań Europejskiej Agencji Leków (EMA) otrzymanych w ramach etapu 'Dnia 180' procedury rejestracyjnej leku MabionCD20. Spółka liczy, że ocenę wniosku o rejestrację MabionCD20 przez EMA otrzyma jeszcze w tym roku, podał Mabion.

Konsorcjum Stali planuje skupić nie więcej niż 448 413 własnych akcji w cenie 26 zł za sztukę, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła PKO Bankowi Polskiemu (PKO BP) utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie grupy kapitałowej w wysokości 0,36 pkt proc., ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bufor ten wynosił 0,42 pkt. proc.

bEBWxwNG

Akcjonariusze Work Service nie podjęli uchwał dotyczących emisji obligacji zamiennych na akcje, podwyższenia kapitału zakładowego i oferty publicznej akcji, podała spółka.

XTPL ma umowę na przeprowadzenie ewaluacji technologii z Hefei BOE Joint Technology Co. Ltd. - spółką zależną od chińskiego koncernu BOE - jednego z największych światowych producentów wyświetlaczy, w celu m.in. potwierdzenie parametrów technologii rozwijanej i komercjalizowanej przez spółkę, podało XTPL.

Grupa MOL podwyższyła cel EBITDA w segmencie usług konsumenckich, jak obecnie nazywany jest w grupie obszar detalu, do 600+ mln USD w 2023 roku, w porównaniu do 423 mln USD w roku 2018, podała spółka.

Dekpol podpisał umowę na budowę bazy logistycznej dla firmy Express Car Rental w Gdańsku, podała spółka.

bEBWxwNH

Grupa MOL zakłada wzrost średniorocznego poziomu EBITDA segmentu downstream o 600 mln USD w 2023 roku, w porównaniu do roku 2017, podała spółka.

Grupa MOL planuje przeznaczyć ponad 1,8 mld USD nakładów na poszukiwania i wydobycie w latach 2020-2023, podała spółka.

Grupa MOL sfinalizowała zakup 100% udziałów niemieckiej Grupy Aurora, wzmacniając swoją pozycję w branży recyklingu plastiku i jako dostawcy komponentów dla sektora motoryzacyjnego, podała spółka. MOL i Aurora zamierzają rozwijać dotychczasową działalność w Niemczech, ale również planują ekspansję w Europie Centralnej i Wschodniej.

Cherrypick Games planuje wydać pierwsza grę w wersji na Nintendo Switch na przełomie II i III kw. 2020 roku, podała spółka. Będzie to autorski tytuł studia "Sports Hero", który od czasu premiery na iOS i Android pobrało 2 mln użytkowników. Spółka ma w planach porting kolejnych gier z własnego portfolia.

bEBWxwNI

CEZ przygotowuje sprzedaż polskich aktywów i spodziewa się finalizacji transakcji w 2021 r., podała spółka.

CEZ prognozuje 58 mld CZK EBITDA i 17-18 mld CZK skorygowanego zysku netto w 2019 r., podała spółka.

CEZ odnotował 88 mln CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 1 482 mln CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

W wyniku fuzji operacyjnej Banku Millennium i eurobanku będą funkcjonować pod marką Bank Millennium, podał bank.

Talanx podtrzymuje prognozę ponad 900 mln euro zysku netto w 2019 r. i prognozuje zysk netto w wysokości 900-950 mln euro w 2020 r., poinformował prezes Torsten Leue.

APS Energia podjęła decyzję o odniesieniu w koszty z tytułu aktualizacji należności grupy kapitałowej kwoty 3,2 mln zł. Wymienione należności prawie w całości są dochodzone na drodze sądowej. W związku z powyższą decyzją APS Energia odnotowała 0,9 mln zł skonsolidowanej straty netto w pierwszych trzech kwartałach 2019 r., według wstępnych danych, wobec 5,6 mln zł zysku netto rok wcześniej, podała spółka.

Talanx odnotował 265 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 51 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elektrobudowa oraz PKN Orlen zawarły dwa porozumienia. Pierwsze dotyczy poddania wszystkich sporów wynikających z realizacji instalacji Metatezy rozstrzygnięciu sądowi polubownemu. W drugim strony postanowiły o zwolnieniu na rzecz Elektrobudowy części uprzednio zatrzymanej kwoty przez PKN Orlen w wysokości 14,6 mln zł oraz 2,9 mln euro, podała Elektrobudowa.

Benefit Systems prognozuje, że skonsolidowany zysk operacyjny wyniesie 145-155 mln zł w 2019 r., a po oczyszczeniu o wpływ standardu MSSF 16 sięgnie 130-140 mln zł, podała spółka.

Benefit Systems odnotował 26,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 27,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel zamówień Grupy Polimex Mostostal pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi ok. 2,19 mld zł i nie obejmuje oferty złożonej na budowę dwóch bloków gazowych w Elektrowni Dolna Odra, podała spółka.

Polimex Mostostal odnotował 12,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 11,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

bEBWxwOa
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)