Notowania

giełda
09.12.2019 10:50

Rząd planuje przyjąć nowele ws. 'czternastki' i waloryzacji rent i emerytur

Rada Ministrów jeszcze w tym kwartale ma przyjąć nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw mający na celu podwyższenie najniższych świadczeń rentowych i emerytalnych, a także projekt ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów tzw. "czternastkę" wypłacaną w 2021 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.  

Podziel się
Dodaj komentarz

"Obowiązkiem rządu jest zapewnienie finansowego, elementarnego bezpieczeństwa obywateli, w tym w szczególności emerytów i rencistów. Szczególną ochroną państwa powinni być objęci najubożsi świadczeniobiorcy. Stąd też w 2020 r., analogicznie jak w roku 2019 r., proponuje się modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji, polegającą na:

- podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do: 1 200 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej, 900 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

- zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 70 zł" - czytamy w informacji.

Zgodnie z projektowaną regulacją, wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji. Obecnie prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi 103,24%. Jednocześnie proponuje się, aby gwarantowana kwota podwyżki wynosiła 70 zł, podano także.

Drugi projekt dotyczący ustawy, który wprowadza coroczną wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla wszystkich emerytów i rencistów w wysokości najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.

"Dodatkowo, w 2021 r. proponuje się również jednorazową wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w listopadzie 2021 r., z wyjątkami przewidzianymi do wypłaty w grudniu 2021 r. i styczniu 2022 r. (w zależności od rodzaju świadczenia) w wysokości:

- kwoty najniższej emerytury - dla osób, których wysokość emerytury lub renty przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 2 700 zł,

- kwoty najniższej emerytury, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości emerytury lub renty przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a kwotą 2 700 zł, nie więcej niż o kwotę najniższej emerytury - w przypadku osób, których wysokość emerytury lub renty przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2 700 zł" - czytamy także w wykazie.

Rozwiązanie to będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych, podano także.

"Dodatkowo, w projektowanej ustawie proponuje się zmianę w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym - dostosowującą nazwę świadczenia wypłacanego zgodnie z projektowaną ustawą, tj. z 'jednorazowego rocznego świadczenia pieniężnego' na "dodatkowe roczne świadczenie pieniężne". Rozwiązanie to wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom większości emerytów i rencistów, stanowiąc wsparcie finansowe, szczególnie znaczące dla osób pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe" - podano także.

Tagi: giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
09-12-2019

emerytDziękujemy.

09-12-2019

JanTa prognoza rządu to 3,24% już widnieje od kwietnia i ani się nie zmienia w dół ani w górę cygony czystej wody. Po drugie lepiej niech rząd zmieni … Czytaj całość

Rozwiń komentarze (2)