Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Rząd przyjmie projekt rozporządzenia dot. zwiększenia powierzchni KSEE w II kw.

0
Podziel się:

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) dotyczący m.in. zwiększenia jej powierzchni ma zostać przyjęty przez rząd w II kw. 2019 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Po zmianach powierzchnia KSSE wyniesie 1015,6129 ha. 

Rząd przyjmie projekt rozporządzenia dot. zwiększenia powierzchni KSEE w II kw.

"Plan rozwoju krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej przewiduje pozyskiwanie nowych lokalizacji na terenie województwa małopolskiego i świętokrzyskiego w celu uzyskania efektu zrównoważonego wpływu strefy na obszary będące w zasięgu jej działania. Objęcie nowych terenów instrumentem sse zwiększa szanse realizacji nowych inwestycji, a tym samym rozwoju eksportu i zmniejszenia bezrobocia, co sprzyja rozwojowi gospodarczemu regionu właściwego dla niniejszej zmiany granic" - czytamy w materiale.

Potrzebę włączenia nowych terenów zgłosiły władze lokalne właściwe dla położenia włączanych terenów i pozytywnie zaopiniował zarząd województwa małopolskiego, podkreślono.

"Projekt rozporządzenia przewiduje:

- objęcie instrumentem sse nowych obszarów o łącznej powierzchni 73,9825 ha,

- wyłączenie 7,6671 ha

- korektę zmniejszającą powierzchnię o 0,3629 ha gruntów.

Tereny publiczne włączane do sse położone są w gminach: Niepołomice, Nowe Brzesko, Szczurowa i Babice, a grunty wyłączane w gminie Oświęcim.

Po ww. zmianach powierzchnia Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zwiększy się i wyniesie 1015,6129 ha" - czytamy dalej.

Projektowana regulacja będzie sprzyjać rozwojowi społeczno-ekonomicznemu regionów właściwych dla terenów włączanych do krakowskiej sse.

"Objęcie nowych terenów statusem strefy stworzy bowiem warunki do realizacji nowych inwestycji, w wyniku których w perspektywie kilku najbliższych lat może powstać ok. 4063 nowych miejsc pracy, przy nakładach wynoszących ok. 577,72 mln zł. Liczbę miejsc pracy i wartość inwestycji oszacowano na podstawie wyników strefy krakowskiej na koniec 2017 r. w przeliczeniu na 1 ha zagospodarowanej powierzchni" - podano także.

Nowe inwestycje, tworząc nowe miejsca pracy zapewnią dochody pracownikom zatrudnionym w zakładach powstałych w wyniku objęcia nowych terenów instrumentem sse, co wpłynie pozytywnie na sytuację rodzin, obywateli i gospodarstw domowych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych.

Wynagrodzenia pracowników, którzy zostaną zatrudnieni w zakładach powstałych na włączanych terenach stanowiły podstawę do oszacowania wpływu regulacji na sektor finansów publicznych (wpływów z tytułu PIT do budżetu państwa i budżetów jst, wpływów do NFZ i ZUS) oraz funkcjonowanie przedsiębiorców i obywateli (koszty zatrudnienia i dochody netto pracowników). Jako dochody jst (gmin) wykazano także wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, ale jednocześnie podatek ten ujęto jako koszt przedsiębiorców inwestujących na włączanym terenie.

"Korzyścią dla takich przedsiębiorców wynikającą ze skorzystania z instrumentu specjalnych stref ekonomicznych jest pomoc publiczna w formie zwolnienia z podatku dochodowego. Szacowana maksymalna pomoc publiczna, jaka może być udzielona z tytułu ww. kosztów inwestycji wynosi 259,97 mln zł. Oszacowano ją na poziomie 45% prognozowanych nakładów inwestycyjnych, ponieważ zgodnie z mapą pomocy regionalnej tyle wynosi intensywności pomocy dla średnich przedsiębiorców w województwie małopolskim. Szacunki obejmują okres do końca 2026 r., a więc zakończenia działalności specjalnych stref ekonomicznych" - czytamy także.

Projekt nie przewiduje wydatków z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w formie zwolnienia podatkowego nie jest ujmowana w szacunkach wpływu regulacji na sektor finansów publicznych z uwagi na przyjęcie założenia, że bez instrumentu stref nie zrealizowano by nowych inwestycji i nie byłyby wygenerowane żadne dodatkowe przychody podatkowe po stronie tego sektora.

W corocznej informacji o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych prezentowane są dane zbiorcze dotyczące efektów funkcjonowania stref, opracowane na podstawie sprawozdań kwartalnych z działalności każdej strefy. Stosowane mierniki efektów to stopień wykorzystania terenu strefy pod działalność gospodarczą prowadzoną w oparciu o zezwolenie oraz osiągnięty poziom zatrudnienia i nakładów inwestycyjnych na 1 ha zagospodarowanej inwestycyjnie powierzchni, podsumowano w materiale.

Projekt rozporządzenia złożyło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

giełda
wiadomości
giełda na żywo
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)