Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
giełda
14.02.2020 08:50

Sejm przyjął część poprawek dot. nauczycieli do ustawy okołobudżetowej

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy okołobudżetowej, dotyczące zagwarantowania wyższych środków na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne oraz zwiększenie rezerwy części oświatowej o 50 mln zł. Nie zgodził się natomiast na zamrożenie zwolnionych środków Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK) oraz utrzymanie kontroli parlamentarnej nad przesuwaniem środków w dziale "Obrona narodowa".

Podziel się
Dodaj komentarz

Posłowie przegłosowali zaproponowaną przez Senat poprawkę do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej w 2020 roku, dotyczącą wyodrębnienia w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty środków na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości określonej w Karcie Nauczyciela i w oparciu o kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2020 r.

Zgodzili się także, by rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej mogła być zwiększona o 50 milionów zł z rezerwy celowej budżetu państwa. Inne zmiany, wprowadzone przez Senat zostały odrzucone.

Sejm odrzucił też poprawkę, blokującą możliwość przerzucenia w roku 2020 zwolnionych środków z CEPiK na realizację działań związanych z informatyzacją państwa. Podobnie jak uzależnienie dokonywania przesunięć środków w dziale "Obrona narodowa" od zgody właściwej komisji sejmowej.

Najważniejsze zmiany w ustawie okołobudżetowej to m.in., przeznaczenie ponad 2,2 mld zł z Funduszu Pracy na finansowanie staży podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy i lekarzy dentystów oraz specjalizacji pielęgniarek i położnych, a także przekazane 310 mln zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na refundację pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników.

Ustawa zapewnia również środki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla w części budżetowej prezesa ZUS. Umożliwia ponadto finansowanie wydatków (433,1 mln zł) na modernizację wyposażenia służb podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa".

Tagi: giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz