Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Senat nie wprowadził poprawek do noweli dot. koncesji na roboty budowlane

0
Podziel się

Senat nie wprowadził poprawek do nowelizacji ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, która dostosowuje przepisy o koncesji na roboty budowlane do nowego Prawa zamówień publicznych (Pzp), które ma wejść w życie od 1 stycznia 2021 r.

Senat nie wprowadził poprawek do noweli dot. koncesji na roboty budowlane
bDADTXyt

Za wnioskiem senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tym zakresie opowiedziało się 51 senatorów, 47 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W ramach zmian w prawie zamówień publicznych zrezygnowano z ograniczenia czasowego dotyczącego zawierania umów (zgodnie z dotychczasowym, umowę można było zawrzeć maksymalnie na 4 lata). Wprowadzono też przepis dookreślający początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia w przypadku, gdy umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu składania ofert (jest nim dzień otwarcia ofert, chyba, że zamawiający określi termin wcześniejszy).

Dookreślono także kwestię obowiązku sporządzania raportu z realizacji umowy w przypadku opóźnień (obowiązek powstaje po upływie 30 dni w przypadku zamówień na roboty budowlane o wartości poniżej 20 mln euro, a w przypadku dostaw lub usług - poniżej 10 mln euro, jeżeli wartość zamówień jest wyższa obowiązek taki powstaje po 90 dniach). Doprecyzowano także przepis dotyczący ogłoszenia o wykonaniu umowy, które jest zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych również w przypadku zamówień (klasycznych oraz sektorowych) o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.

bDADTXyv

Wprowadzono także zmiany w przepisach dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne, polegających na doprecyzowaniu przepisów nowej procedury, tj. trybu podstawowego. Procedura ta oparta jest wyłącznie na przepisach krajowych nowej ustawy Pzp (a więc nie będzie mogła być interpretowana w świetle regulacji dyrektyw) oraz będzie stosowana głównie przez mniejszych zamawiających i wykonawców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Zrezygnowano także z rozwiązań proponowanych w nowej ustawie Pzp dotyczących zamówień bagatelnych.

bDADTXyW
budownictwo
nieruchomości
giełda
Źródło:
KOMENTARZE
(0)