Notowania

górnictwo
16.05.2019 08:43

Serinus miał 2,33 mln USD straty netto, 0,56 mln USD straty EBIT w I kw. 2019 r.

Serinus odnotował 2,33 mln USD skonsolidowanej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 1 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Podziel się
Dodaj komentarz

"W I kwartale 2019 r. Serinus zakończył w Rumunii budowę zakładu przetwarzania gazu Moftinu. Opóźniona dostawa do Rumunii modułu niskotemperaturowej separacji oraz modułu odwadniania glikolu trietylenowego nastąpiła 28 stycznia 2019 r.; przeprowadzona na miejscu kontrola ujawniła, że gotowość eksploatacyjna modułów jest dużo niższa, niż zakładano. Podjęto zatem prace mające na celu przygotowanie modułów do eksploatacji przed ich montażem i rozruchem na terenie zakładu. Wydobycie komercyjne z odwiertów Moftinu oraz sprzedaż gazu ziemnego uzdatnionego w zakładzie przetwarzania gazu Moftinu rozpoczęto 25 kwietnia 2019 r. W związku z opóźnieniem w wykonaniu i przekazaniu modułów, grupa złożyła pozew o wypłatę odszkodowania w wysokości ponad 25,4 mln USD przeciwko kanadyjskim spółkom Aval Engineering z siedzibą w prowincji Alberta oraz Kocken Energy Systems z siedzibą w prowincji Nova Scotia, a także niektórym dyrektorom i członkom kierownictwa tych spółek" - czytamy w raporcie.

W I kwartale 2019 r. średnie wydobycie w Tunezji kształtowało się na poziomie 317 boe/d (2018: 380 boe/d). Całość wydobycia zrealizowanego w 2018 r. pochodziła ze złoża Sabria w Tunezji. Ponowne udostępnienie do eksploatacji położonego w południowej Tunezji złoża Chouech Es Saida - zamkniętego w lutym 2017 r. - nastąpiło pod koniec omawianego kwartału, podano także.

Strata operacyjna wyniosła 0,56 mln USD wobec 2,18 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,54 mln USD w I kw. 2019 r. wobec 2 mln USD rok wcześniej.

Spółka ocenia, że perspektywy działalności na rynku rumuńskim są niezwykle obiecujące. Według niej projekt zagospodarowania złoża gazu Moftinu otwiera przed grupą znaczne możliwości istotnego zwiększenia zarówno wielkości wydobycia, jak i przepływów pieniężnych. Serinus będzie realizować konwencjonalny plan eksploatacji, zakładający w pierwszej kolejności ustabilizowanie parametrów wydobycia oraz pracy zakładu przetwarzania gazu, a następnie uruchomienie przesyłu surowca również z odwiertu Moftinu 1007 do zakładu w celu jego uzdatnienia i sprzedaży.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

Tagi: górnictwo, hutnictwo, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz