Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-03-27
CDL RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
12,20
-2,87
2020-03-27
CDL R /: formularz raportu rocznego
12,20
-2,87
2020-03-24
CDL Wniosek Zarządu oraz rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie sposobu przeznaczenia zysku za 2019 rok
10,35
+2,42
2020-03-16
CDL Informacja nt. wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta
11,60
-13,97
2020-03-06
CDL Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki
16,45
-0,30
2020-01-30
CDL Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020.
20,40
+1,96
2020-01-21
CDL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S.A. zwołanym na dzień 16 stycznia 2020 roku
21,00
0,00
2020-01-16
CDL Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej
22,50
-0,89
2020-01-16
CDL Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CDRL S.A. w dniu 16 stycznia 2020 roku
22,50
-0,89
2020-01-13
CDL Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do punktu 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CDRL S. A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2020 roku
22,60
-0,88
2020-01-02
CDL Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
23,50
-0,43
2019-12-29
CDL Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 stycznia 2020 roku
22,30
0,00
2019-12-20
CDL Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
21,30
+0,47
2019-12-20
CDL Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 stycznia 2020 roku
22,00
-2,73
2019-12-20
CDL Nabycie akcji własnych
22,00
-2,73
2019-12-16
CDL Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
18,80
0,00
2019-11-29
CDL QS 3/2019: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
19,50
0,00
2019-11-05
CDL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S.A. zwołanym na dzień 31 października 2019 roku
20,60
-1,46
2019-10-31
CDL Przekazanie treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S. A. w dniu 31 października 2019 roku
19,95
-2,76
2019-10-15
CDL Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną – Vivo Kids sp. z o.o.
19,60
+0,77
  • Poprzednia strona
  • z 10
  • Następna strona