Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-04-30 12:08 EASTSIDE ESC Podjęcie decyzji o przystąpieniu do przygotowania planu połączenia Emitenta ze spółką z branży kosmetycznej
2017-11-10 21:45 EASTSIDE ESC Zmiana stanu posiadania akcji 0,62
2017-11-10 21:42 EASTSIDE ESC Zmiana stanu posiadania akcji 0,62
2017-10-30 19:09 EASTSIDE ESC Nabycie udziałów przez spółkę zależną Emitenta 0,57
2017-10-30 19:04 EASTSIDE ESC Zbycie akcji w spółce zależnej Emitenta 0,57
2017-08-31 14:15 EASTSIDE ESC NWZ - lista akcjonariuszy (niepełny)
2017-07-30 21:37 EASTSIDE ESC Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. na dzień 28 sierpnia 2017 roku 0,90
2017-07-05 16:14 EASTSIDE ESC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2017 r. 1,97 +16,75
2017-06-10 21:03 EASTSIDE ESC Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza i zmiana godziny odbycia ZWZ 2,50
2017-06-02 22:04 EASTSIDE ESC Złożenie wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI 2,50
2017-06-02 21:54 EASTSIDE ESC Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. na dzień 30 czerwca 2017 roku 2,50
2017-05-31 19:25 EASTSIDE ESC Zmiana stanu posiadania 2,50
2017-05-27 13:17 EASTSIDE ESC Odstąpienie przez Emitenta od negocjacji w sprawie nabycia pakietu akcji domu maklerskiego
2017-04-27 13:56 EASTSIDE ESC Odstąpienie przez Emitenta od negocjacji w sprawie nabycia pakietu akcji spółki prowadzącej działalność w branży IT związaną z oprogramowaniem
2017-04-21 13:54 EASTSIDE ESC Zawarcie z akcjonariuszami umów typu lock-up
2017-03-03 15:35 EASTSIDE ESC Rozpoczęcie negocjacji w sprawie nabycia pakietu akcji spółki prowadzącej działalność w branży IT związaną z oprogramowaniem 3,40
2017-02-24 14:56 EASTSIDE ESC Dopuszczeniu EastSideCapital S.A. do kolejnego etapu procesu transakcyjnego 2,50 +32,00
2017-02-08 17:15 EASTSIDE ESC Złożenie wstępnej oferty nabycia pakietu akcji domu maklerskiego 2,95
2016-10-20 13:59 EASTSIDE ESC Zmiana stanu posiadania 3,48 -11,78
2016-10-19 17:28 EASTSIDE ESC Zmiana stanu posiadania 3,48
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
EastSideCapital SA 0,20 +0,00 0,00
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Próchnik SA 0,13 +18,18 0,00
Mostostal Zabrze SA 0,30 +15,38 1,05
Quantum Software SA 15,50 +10,71 0,00
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Graviton Capital SA 1,65 -14,06 0,06
Budimex SA 166,60 -10,91 0,68
Sunex SA 2,60 -9,72 0,02