Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2017-08-31 14:15 EASTSIDE ESC NWZ - lista akcjonariuszy (niepełny)
2017-07-30 21:37 EASTSIDE ESC Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. na dzień 28 sierpnia 2017 roku 0,90
2017-07-05 16:14 EASTSIDE ESC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2017 r. 1,97 +16,75
2017-06-10 21:03 EASTSIDE ESC Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza i zmiana godziny odbycia ZWZ 2,50
2017-06-02 22:04 EASTSIDE ESC Złożenie wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI 2,50
2017-06-02 21:54 EASTSIDE ESC Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. na dzień 30 czerwca 2017 roku 2,50
2017-05-31 19:25 EASTSIDE ESC Zmiana stanu posiadania 2,50
2017-05-27 13:17 EASTSIDE ESC Odstąpienie przez Emitenta od negocjacji w sprawie nabycia pakietu akcji domu maklerskiego
2017-04-27 13:56 EASTSIDE ESC Odstąpienie przez Emitenta od negocjacji w sprawie nabycia pakietu akcji spółki prowadzącej działalność w branży IT związaną z oprogramowaniem
2017-04-21 13:54 EASTSIDE ESC Zawarcie z akcjonariuszami umów typu lock-up
2017-03-03 15:35 EASTSIDE ESC Rozpoczęcie negocjacji w sprawie nabycia pakietu akcji spółki prowadzącej działalność w branży IT związaną z oprogramowaniem 3,40
2017-02-24 14:56 EASTSIDE ESC Dopuszczeniu EastSideCapital S.A. do kolejnego etapu procesu transakcyjnego 2,50 +32,00
2017-02-08 17:15 EASTSIDE ESC Złożenie wstępnej oferty nabycia pakietu akcji domu maklerskiego 2,95
2016-10-20 13:59 EASTSIDE ESC Zmiana stanu posiadania 3,48 -11,78
2016-10-19 17:28 EASTSIDE ESC Zmiana stanu posiadania 3,48
2016-10-14 13:20 EASTSIDE ESC negocjacje ws. nabycia pakietu akcji domu maklerskiego
2016-10-10 22:39 EASTSIDE ESC Zawiązanie spółki zależnej od Emitenta 3,00
2016-09-02 17:06 EASTSIDE ESC NWZ - lista akcjonariuszy 1,10
2016-09-02 15:59 EASTSIDE ESC Zmiana adresu siedziby Emitenta 1,02 +7,84
2016-08-04 23:34 EASTSIDE ESC Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. na dzień 1 września 2016 roku 1,09
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
EASTSIDECAPITAL 0,78 -19,59 0,00
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
QUMAK 2,79 +32,23 4,06
MNI 0,07 +16,67 0,00
WILBO 0,24 +14,29 0,00
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
QUANTUM 15,00 -13,39 0,07
ATLAS ESTATE LIMITED 1,03 -11,97 0,01
CAPITAL PARK 5,50 -9,09 0,01