Notowania

Prima Park SA w restrukturyzacji (KIN)

DataTytułKursZmiana
2019-06-17
KIN Informacja o niezapłaceniu odsetek od obligacji oraz o niewykupieniu w terminie obligacji
0,39
0,00
2019-05-15
KIN Złożenie spisu wierzycieli przez zarządce sądowego
0,39
0,00
2019-01-25
KIN Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki PRIMA PARK S.A. w restrukturyzacji, zwołanego na dzień 30 stycznia 2019 r.
0,39
0,00
2019-01-05
KIN Informacja o niezapłaceniu odsetek od obligacji
0,39
0,00
2019-01-05
KIN Sprzedaż nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta
0,39
0,00
2019-01-02
KIN Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prima Park S.A. na dzień 30 stycznia 2019 roku
0,39
0,00
2018-10-25
KIN Niewykupienie w terminie obligacji
0,39
0,00
2018-10-04
KIN Niewykupienie w terminie obligacji oraz brak zapłaty odsetek od obligacji
0,39
0,00
2018-09-25
KIN Niewykupienie w terminie obligacji serii EU2017
0,39
0,00
2018-08-31
KIN Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego Emitenta
0,39
0,00
2018-08-30
KIN Niewykupienie w terminie obligacji serii Y
0,39
0,00
2018-08-16
KIN Zawarcie umów przedwstępnych zawartych pod warunkiem zobowiązującym do zawarcia umów pożyczek.
0,39
0,00
2018-08-03
KIN Informacja o niezapłaceniu odsetek od obligacji serii GU 2017
0,39
0,00
2018-08-03
KIN Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PRIMA PARK S.A., które odbyło się po wznowieniu obrad w dniu 30.07.2018 r.
0,39
0,00
2018-08-03
KIN Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A., które odbyło się po wznowieniu obrad w dniu 30.07.2018 r.
0,39
0,00
2018-07-19
KIN Informacja o niezapłaceniu odsetek od obligacji A5
0,39
0,00
2018-07-11
KIN Informacja o niezapłaceniu odsetek od obligacji A3
0,39
0,00
2018-07-02
KIN Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy w obradach
0,39
0,00
2018-06-30
KIN Informacja o niezapłaceniu odsetek od obligacji serii Z oraz A2
0,39
0,00
2018-06-29
KIN Złożenie do Sądu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego Spółki
0,39
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 12
  • Następna strona