Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q22022Q12021Q42021Q3
Przychody z tytułu odsetek2 051 2001 704 2001 515 4001 274 700
Przychody z tytułu prowizji635 800640 700630 600582 100
Wynik na działalności bankowej2 261 4002 191 5001 880 7001 643 600
Wynik na działalności operacyjnej921 9001 149 500973 900908 100
Zysk (strata) brutto816 9001 056 700832 500823 600
Zysk (strata) netto573 000792 800669 000638 400
Przepływy pieniężne netto-983 8004 152 80060 000118 500
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 223 5003 221 800335 500-1 295 000
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej958 500960 900532 7001 473 500
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-718 800-29 900-808 200-60 000
Aktywa razem207 149 500204 832 300201 654 200195 573 400
Zobowiązania wobec Banku Centralnego0000
Zobowiązania wobec sektora finansowego4 664 90012 454 40010 051 0006 594 400
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego184 754 000174 224 400170 609 900164 175 700
Kapitał własny7 451 80010 919 40013 531 40017 247 200
Kapitał zakładowy130 100130 100130 100130 100
Współczynnik wypłacalności15,3916,1515,0818,48
Liczba akcji (tys. szt.)0,000,000,000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody z tytułu odsetek5 432 4005 246 9005 311 3004 673 800
Przychody z tytułu prowizji2 325 0001 963 5001 724 1001 615 600
Wynik na działalności bankowej6 867 5006 223 6005 795 9005 218 300
Wynik na działalności operacyjnej3 530 7002 377 2002 686 9002 405 000
Zysk (strata) brutto3 015 3001 911 7002 257 8002 030 900
Zysk (strata) netto2 308 3001 337 6001 658 7001 523 800
Przepływy pieniężne netto149 500-769 30041 000-2 641 800
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej437 00019 443 200-270 200-2 696 700
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 253 600-20 915 000-1 106 300-254 000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 541 100702 5001 417 500308 900
Aktywa razem201 654 200186 595 700158 610 700141 812 900
Zobowiązania wobec Banku Centralnego0000
Zobowiązania wobec sektora finansowego10 051 0008 228 0006 256 1005 195 800
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego170 609 900151 028 500130 473 500117 682 500
Kapitał własny13 531 40018 618 30015 223 30013 321 600
Kapitał zakładowy130 100130 100130 100130 100
Współczynnik wypłacalności15,0819,5216,8715,58
Liczba akcji (tys. szt.)0,000,000,000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport