Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q22022Q12021Q42021Q3
Przychody z tytułu odsetek2 145 4001 791 0001 515 4001 352 300
Przychody z tytułu prowizji650 100656 200630 600602 500
Wynik na działalności bankowej2 369 7002 297 4001 880 7001 742 400
Wynik na działalności operacyjnej985 5001 214 200973 900969 500
Zysk (strata) brutto830 0001 069 300832 500839 100
Zysk (strata) netto573 000792 800669 000638 400
Przepływy pieniężne netto-983 8004 152 80060 000118 500
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 462 2003 623 200335 500-1 413 000
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej962 800965 100532 7001 501 700
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-484 400-435 500-808 20029 800
Aktywa razem212 395 000210 069 000201 654 200200 543 300
Zobowiązania wobec Banku Centralnego0000
Zobowiązania wobec sektora finansowego8 788 00016 491 80010 051 00010 306 100
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego185 095 100174 661 900170 609 900164 586 300
Kapitał własny7 716 90011 155 80013 531 40017 440 800
Kapitał zakładowy130 100130 100130 100130 100
Współczynnik wypłacalności14,4115,2015,0817,21
Liczba akcji (tys. szt.)0,000,000,000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody z tytułu odsetek5 432 4005 246 9005 311 3004 673 800
Przychody z tytułu prowizji2 325 0001 963 5001 724 1001 615 600
Wynik na działalności bankowej6 867 5006 223 6005 795 9005 218 300
Wynik na działalności operacyjnej3 530 7002 377 2002 686 9002 405 000
Zysk (strata) brutto3 015 3001 911 7002 257 8002 030 900
Zysk (strata) netto2 308 3001 337 6001 658 7001 523 800
Przepływy pieniężne netto149 500-769 30041 000-2 641 800
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej437 00019 443 200-270 200-2 696 700
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 253 600-20 915 000-1 106 300-254 000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 541 100702 5001 417 500308 900
Aktywa razem201 654 200186 595 700158 610 700141 812 900
Zobowiązania wobec Banku Centralnego0000
Zobowiązania wobec sektora finansowego10 051 0008 228 0006 256 1005 195 800
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego170 609 900151 028 500130 473 500117 682 500
Kapitał własny13 531 40018 618 30015 223 30013 321 600
Kapitał zakładowy130 100130 100130 100130 100
Współczynnik wypłacalności15,0819,5216,8715,58
Liczba akcji (tys. szt.)0,000,000,000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport