Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
energetyka
05.03.2020 08:12

Tauron: Odpisy obniżą skonsolidowany wynik netto za 2019 r. o szac. 741 mln zł

Tauron Polska Energia zakończył główne analizy przeprowadzane w ramach testów na utratę wartości aktywów grupy na 31 grudnia 2019 r. i zdecydował o utworzeniu odpisów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za ub.r. na 914 mln zł netto, co daje łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto w wysokości 741 mln zł, podała spółka.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Analizy wykazały istotne zmiany w zakresie wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych w segmentach Wytwarzanie i Wydobycie, na które wpływ mają przede wszystkim następujące czynniki:

- polityka klimatyczna Unii Europejskiej, która wpływa na prognozowany poziom marż na sprzedaży energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych,

- zmiana warunków rynkowych związanych z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł energii skutkująca wzrostem konkurencyjności źródeł odnawialnych w stosunku do źródeł konwencjonalnych,

- zmiana założeń dotyczących kosztu kapitału.

W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Tauron Polska Energia S.A. za 2019 r.:

- przeprowadzone analizy dotyczące segmentu Wydobycie wykazały zasadność utworzenia odpisu z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w wysokości 425 mln zł,

- przeprowadzone analizy dotyczące segmentu Wytwarzanie wykazały zasadność utworzenia odpisu netto z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w wysokości 489 mln zł.

Wartość utworzonych odpisów netto w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wynosi 914 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniesie 741 mln zł" - czytamy w komunikacie.

W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego za 2019 r. przeprowadzone analizy wykazały:

- zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości udziałów w Tauron Ciepło sp. z o.o. w wysokości 168 mln zł, co obniża wynik finansowy brutto o 168 mln zł,

- zasadność odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości udziałów w Tauron Ekoenergia sp. z o.o. w wysokości 185 mln zł, co zwiększa wynik finansowy brutto o 185 mln zł,

- zasadność obniżenia wartości bilansowej aktywów finansowych (akcje i instrumenty finansowania dłużnego) z tytułu zaangażowania w spółce zależnej Tauron Wydobycie S.A. W rezultacie przeprowadzonych w 2019 r. testów na utratę wartości oraz wyceny na dzień bilansowy powyższych aktywów finansowych wynik finansowy brutto roku 2019 obniża się o 1 510 mln zł, podano także.

Wartość powyższych odpisów i odwróceń nie będzie miała wpływu na wynik EBITDA w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (przez wynik EBITDA spółka rozumie EBIT powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe), wyjaśniono.

Tauron zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów i wielkość odpisów z tytułu utraty wartości aktywów zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych za 2019 r.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

Tagi: energetyka, górnictwo, hutnictwo, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz