Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
aktualizacja

TSG miał 58,77 mln zł zysku netto, 67,26 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2020 r.

1
Podziel się

Ten Square Games (TSG) odnotował 58,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 18,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

TSG miał 58,77 mln zł zysku netto, 67,26 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2020 r.
(Flickr)
bDAECsQB

Zysk operacyjny wyniósł 66,48 mln zł wobec 21,78 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 67,26 mln zł wobec 22,1 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 179,26 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 67,65 mln zł rok wcześniej.

"Bardzo nas cieszą mocne wyniki trzeciego kwartału - to efekt przemyślanej inwestycji w marketing wiosną tego roku oraz ciągłego ulepszania naszych gier. Konsekwentnie inwestujemy także w tworzenie nowych produktów. Spośród trzech nowych gier testowanych w ostatnich miesiącach na globalnych rynkach skupiamy się obecnie na dalszym ulepszaniu i skalowaniu gry 'Hunting Clash', która osiągnęła obiecujące na tym etapie rozwoju wyniki, w niektórych parametrach zbliżone do 'Fishing Clash' w momencie startu. Na dziś mamy pięć projektów w fazie live, jeden w zaawansowanej produkcji i dodatkowo kilka na wczesnym etapie rozwoju. Ponadto pracujemy nad dywersyfikacją przychodów spółki w dłuższym okresie, planując otwarcie nowego studia w Berlinie i prowadząc rozmowy na froncie M&A" - prezes Maciej Zużałek, w osobnym komunikacie.

bDAECsQD

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 119,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 41,56 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 443,9 mln zł w porównaniu z 162,83 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowany zysk netto grupy TSG za trzy kwartały 2020 r. wyniósł 119,7 mln zł i był wyższy o 78,2 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. co oznacza wzrost o 188%. Po skorygowaniu o koszt niegotówkowego programu motywacyjnego, o którym mowa w poprzednim paragrafie, zysk netto w 9-miesięcznym okresie zakończonym 30 września 2020 r. wyniósłby 131,8 mln zł, podała spółka w raporcie.

"Za wzrost przychodów, zarówno w ciągu trzech kwartałów 2029 roku jak i w perspektywie samego trzeciego kwartału, odpowiada w głównej mierze dalszy wzrost popularności gry 'Fishing Clash'. Płatności dla tego tytułu wzrosły o 268,4 mln zł w analizowanym okresie (407,0 mln dla okresu styczeń-wrzesień 2019 w porównaniu do 138,6 mln w okresie styczeń-wrzesień 2019). Dodatkowo, analizując dynamikę płatności po kwartałach, III kw. 2020 r. był dotychczas najlepszym kwartałem pod tym względem, kiedy to Fishing Clash wygenerował 164,3 mln zł w porównaniu do 158 mln zł w II kw. 2020 r. oraz 84,7 mln zł w pierwszym. Gra jest wspierana istotnymi budżetami marketingowymi - dla 3 kwartałów 2020 roku koszty wyniosły 122,2 mln zł w porównaniu do 50 mln w analogicznym okresie " - czytamy także.

W ujęciu kwartalnym, w II kw. 2020 nastąpił gwałtowny wzrost wydatków marketingowych względem poprzedniego kwartału (70,5 mln zł wobec 18,3 mln zł). Było to powiązane z przejściowo bardzo korzystną sytuacją na rynku reklamy (spadek popytu ze strony reklamodawców skutkujący możliwością tańszego pozyskania graczy), spowodowaną gwałtownie obniżonymi w związku z pandemią budżetami marketingowymi wielu branż, takich jak np. handel detaliczny czy turystyka. Grupa zdecydowała się skorzystać z sytuacji rynkowej tak, by skokowo zwiększyć bazę użytkowników w grze, pozyskując ich po niższych niż zazwyczaj cenach jednostkowych. Ponieważ w III kw. 2020 ceny za pozyskanie graczy istotnie wzrosły w porównaniu z kwartałem poprzednim, Grupa istotnie ograniczyła wydatki marketingowe na grę "Fishing Clash" do kwoty 33,4 mln zł" - wyjaśnia spółka.

bDAECsQJ

Jak podaje spółka drugi tytuł "Let's Fish", również radził sobie dobrze, generując w ciągu trzech kwartałów 2020 roku przychody w kwocie 12,1 mln zł, co oznacza wzrost o 10% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Kolejna gra, Wild Hunt, odnotowała bardzo dynamiczny wzrost przychodów - z kwoty 6,9 mln zł w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku do poziomu 11,6 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 70%. Ten tytuł jest wspierany relatywnie niewielkim budżetem marketingowym.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 119,38 mln zł wobec 40,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

bDAECsRe
media
telekomunikacja
Źródło:
KOMENTARZE
(1)
inwestor
2 miesiące temu
TEN nie TSG (Tesgas)!