Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Unibep miał 29,33 mln zł zysku netto, 39,97 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

0
Podziel się

Unibep odnotował 29,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 26,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unibep miał 29,33 mln zł zysku netto, 39,97 mln zł zysku EBIT w 2019 r.
bEqjhNEB

"Grupa kapitałowa Unibep zakończyła rok 2019 zyskiem netto [ogółem] w wysokości 30 mln zł, czyli z 9-proc. wzrostem w stosunku do roku 2018, przy sprzedaży 1,66 mld zł, czyli na poziomie porównywalnym do roku ubiegłego. Są to wyniki zgodne z oczekiwaniami zarządu

i wpisują się w zamierzenia na cały rok 2019" - napisał prezes Leszek Gołąbiecki w liście załączonym do raportu rocznego.

"Rok 2019 nie był łatwy dla branży budowlanej, choć dużo spokojniejszy niż rok 2018. Zostały zahamowane galopujące ceny materiałów i usług oraz pojawiła się większa dostępność pracowników, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość. Tak jak wiele firm z branży

bEqjhNED

zakończyliśmy i przekazaliśmy inwestorom nierentowne kontrakty zawarte w latach 2016-2017. Należy podkreślić, że dzięki naszej terminowej realizacji i wysokiej jakości usług znaleźliśmy zrozumienie u dużej liczby inwestorów, co w konsekwencji skutkowało waloryzacją podpisanych kontraktów" - dodał.

Zysk operacyjny wyniósł 39,97 mln zł wobec 34,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 659,66 mln zł w 2019 r. wobec 1 658,62 mln zł rok wcześniej.

"W ujęciu segmentowym znaczący wzrost przychodów w porównaniu do roku 2018 wykazał segment deweloperski oraz budownictwo modułowe. Segment infrastruktury utrzymał sprzedaż na poziomie roku poprzedniego. Znacznie natomiast zwiększył marżę. Segment

bEqjhNEJ

budowlany kubaturowy tylko nieznacznie zmniejszył swoją sprzedaż względem roku 2018, ale niemal podwoił zysk brutto ze sprzedaży.

W roku 2018 spadły koszty sprzedaży (o 846 tys. zł), ale o ok. 16% wzrosły koszty zarządu. Co istotne, poziom oraz rentowność EBIT przewyższa wskaźniki z roku 2018" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 16,59 mln zł wobec 9,04 mln zł zysku rok wcześniej.

"Na poziomie jednostki dominującej również prezentowana jest poprawa wyników względem roku poprzedniego. Zysk netto wzrósł o ok. 84% przy wzroście sprzedaży względem roku 2018 o ok. 1,3%. Środki pieniężne na koniec roku na wysokim poziomie ok. 143 mln zł, przy dodatnich przepływach z działalności operacyjnej na poziomie ok. 158 mln zł" - podano także.

bEqjhNEK

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

bEqjhNFe
budownictwo
nieruchomości
giełda
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)