Notowania

budownictwo
11.05.2017 09:58

Akcjonariusze Robyga zdecydują 6 VI o 0,27 zł dywidendy na akcję i emisji akcji

Podziel się
Dodaj komentarz

Akcjonariusze Robyga zadecydują o wypłacie dywidendy w wysokości 0,27 zł na akcję oraz o prywatnej emisji akcji do 10% kapitału spółki podczas nadzwyczajnego walnego, zaplanowanego na 6 czerwca. Środki z emisji, która miałaby nastąpić do końca 2017 roku mają zostać przeznaczone na nowe inwestycje w Krakowie lub we Wrocławiu, podała spółka.

"Zarząd spółki rekomenduje wypłatę dywidendy zgodnie z opublikowaną polityką dywidendową - w odpowiedzi na oczekiwania akcjonariuszy lokujących swoje środki w akcje dywidendowe. Jednocześnie zależy nam, by umożliwić akcjonariuszom reinwestycję i udział w dalszym rozwoju Robyg w kontekście wejścia na nowe rynki. Zarząd zakłada, że realizacja emisji będzie zależała od pozyskania atrakcyjnych aktywów we Wrocławiu lub Krakowie" - skomentował wiceprezes Artur Ceglarz, cytowany w komunikacie.

W projekcie uchwały czytamy, że podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 26 309 200 z o kwotę nie niższą niż 0,1 zł oraz nie wyższą niż 2 630 919,9 zł, tj. do kwoty nie mniejszej niż 26 309 200,1 zł i do kwoty nie większej niż 28 940 119,9 zł, poprzez emisję nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 26 309 199 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,1 zł każda.

Pierwszeństwo w objęciu akcji mieliby akcjonariusze posiadający powyżej 1% udziału w kapitale spółki.

Akcje serii H będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w ramach ofert prywatnych skierowanych przez zarząd:

a. w pierwszej kolejności, do akcjonariuszy posiadających akcje stanowiące, powyżej 1% kapitału zakładowego, którzy zarejestrują te akcje na walnym zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2017 r. Akcje będą oferowane uprawnionym akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji spółki;

b. w drugiej kolejności, w przypadku, gdyby w wyniku alokacji akcji zgodnie z punktem (a) powyżej pozostały nieobjęte, zarząd będzie uprawniony do przydzielenia nieobjętych akcji serii H uprawnionym akcjonariuszom wybranym przez zarząd według kryteriów ustalonych wedle uznania zarządu;

c. w trzeciej kolejności, w przypadku, gdyby w wyniku zaoferowania akcji serii H uprawnionym akcjonariuszom zgodnie z punktami (a) oraz (b) powyżej pozostały nieobjęte akcje serii H, zarząd zaoferuje akcje serii H podmiotom wybranym przez zarząd wedle własnego uznania.

W interesie spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy spółki w całości prawa poboru akcji serii H, podano także.

"Zdaniem zarządu konieczne jest podjęcie zdecydowanych kroków mających na celu rozwój i zwiększenie działalności i aktywności Grupy Robyg w szczególności na dodatkowym rynku, tj. rynku wrocławskim lub krakowskim jako nowym obszarze działalności Grupy poza Warszawą i Gdańskiem docelowo zwiększającym działalność Grupy poza tymi miastami. Jest to uzasadnione potrzebą dalszego rozwoju i wzrostu Grupy Robyg, zwłaszcza uwzględniając nasycenie rynku warszawskiego i gdańskiego ofertą grupy. Dalszy rozwój Grupy Robyg uzależniony jest od zakupu nowych działek oraz zdobywania nowych lokalizacji. Zarząd dostrzega możliwość rozwoju na nowych rynkach zarówno poprzez zakup gruntów pod inwestycje, współpracę kapitałową z właścicielami większych terenów inwestycyjnych, jak też poprzez przejęcie lokalnego dewelopera lub znalezienie innej drogi do współpracy z już dobrze działającymi tam deweloperami" - czytamy w uzasadnieniu.

"Rozwój działalności na nowym rynku będzie jednak wiązał się z zaangażowaniem kapitałowym, obejmującym nie tylko wydatki na pozyskanie nowych gruntów ale także wydatki wstępne na rozpoczęcie tam działalności, wydatki administracyjne związane z uruchomieniem sprzedaży i operacji oraz inne koszty powiązane dla rozpoczęcia projektów w nowym mieście i w tej lokalizacji, a także zwiększone wydatki na marketing. Niemniej, zdaniem zarządu biorąc pod uwagę perspektywę długookresową takiego wejścia na nowy rynek oraz jego potencjał, finansowanie tego kroku poprzez emisję akcji stanowi bezpieczniejsze i konserwatywne podejście, a zakładając odpowiednią skalę działalności, rynek wrocławski lub krakowski może być istotnym źródłem zysków dla Grupy. Środki pozyskane z emisji akcji serii H miałyby służyć sfinansowaniu wejścia na rynek wrocławski lub krakowski" - czytamy dalej.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku, notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 roku. Kontraktacja mieszkań w 2016 roku wyniosła 2 957 lokali.

Tagi: budownictwo, nieruchomości, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz