Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Alior Bank planuje emisję obligacji o wartości do 400 mln zł w październiku br. 

Alior Bank planuje emisję obligacji o wartości do 400 mln zł w październiku br. 

Zarząd Alior Banku zdecydował o rozpoczęciu procesu budowy księgi popytu w związku z przygotowywaniem niepublicznej emisji obligacji podporządkowanych o wartości do 400 mln zł. Bank rozważa emisję w październiku, ale zastrzega, że zarówno jej termin, jak i wartość będą zależały od sytuacji na rynku obligacji, podał bank. 

"Podstawowe parametry przygotowywanej emisji są następujące:

1. Obligacje będą obligacjami podporządkowanymi w rozumieniu art. 22 Ustawy o obligacjach, a po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego (...) obligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier II;

2. Maksymalna łączna wartość nominalna wynosi do 400 000 000 zł; 

3. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, oparte o stawkę referencyjną WIBOR 6M, powiększone o ustaloną w procesie budowy księgi popytu marżę;

4. Obligacje będą niezabezpieczone;

5. Obligacje będą miały 8-letni okres zapadalności" - czytamy w komunikacie. 

Bank podał także, że rozważany termin emisji obligacji to październik 2017 r. z zastrzeżeniem, iż termin i ostateczna wartość emisji będą uzależnione od sytuacji na rynku obligacji.

Pod koniec sierpnia br. rada nadzorcza Alior Banku wyraziła zgodę na ustanowienie Drugiego Publicznego Programu Emisji Obligacji własnych denominowanych w złotych i wielokrotne zaciąganie zobowiązań finansowych w drodze emisji przez Alior Bank niezabezpieczonych obligacji, w tym obligacji podporządkowanych, w ramach tego programu do łącznej wartości 1,2 mld zł. 

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 61,21 mld zł na koniec 2016 r.

finanse, bankowość
ISB
Czytaj także
Polecane galerie