Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

GUS: Produkcja przemysłowa wzrosła w grudniu w 26 z 34 działów przemysłu

0
Podziel się

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w grudniu 2017 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

GUS: Produkcja przemysłowa wzrosła w grudniu w 26 z 34 działów przemysłu
bDphzwDF

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w grudniu br. o 0,3% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 3,1%) i o 1,8% niższa w porównaniu z listopadem br.

W okresie styczeń-grudzień produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych była o 2,9 wyższa r/r.

"W stosunku do grudnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - 14,3%, produkcji pozostałego sprzętu transportowego - 11%, metali - o 10,7%, papierów i wyrobów z papieru - 7,6%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - 7,5%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - 6,9%, urządzeń elektrycznych - 6,5%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - 6,3%" - czytamy w komunikacie.

bDphzwDH

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem ub. roku, wystąpił w 6 działach, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 18,4%, produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - 6% oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych o 2%.

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju w przedsiębiorstwach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była większa w grudniu br. o 12,7% niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 8%) i o 26,9% w porównaniu z listopadem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 17,6% wyższym niż w grudniu ub. roku i o 3,1 % wyższym w porównaniu z listopadem br.

"W stosunku do grudniu ub. roku wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w przedsiębiorstwach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 32,5%, w wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne - o 33,3%, a w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków - o 13,9%" - czytamy dalej.

bDphzwEi
forex
giełda
wiadomości
Źródło:
KOMENTARZE
(0)