Notowania

budownictwo
25.11.2015 13:39

Mirbud ma 40 mln zł pożyczki. Chce wcześniej wykupić obligacje

Mirbud zawarł z Agencją Rozwoju Przemysłu umowę na 40 mln zł pożyczki.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Mirbud)
Jerzy Mirgos, prezes Mirbudu

Mirbud zawarł z Agencją Rozwoju Przemysłu umowę na 40 mln zł pożyczki, której przeznaczeniem jest m.in. restrukturyzacja struktury finansowania działalności, w tym spłata zobowiązań na ogólną kwotę 31,4 mln zł.

Kwota ta dotyczy m.in. wcześniejszej spłaty zobowiązań z tytułu 254 tys. obligacji na okaziciela serii A o wartości 100 zł każda, których termin wykupu przypada na 3 lipca 2017 r., podała spółka. Pozostała kwota pożyczki zostanie przeznaczona na finansowanie realizacji kontraktów budowlanych.

"Okres finansowania: spłata pożyczki nastąpi w 53 równych ratach miesięcznych i 54 rata wynikająca z salda zadłużenia pozostającego do spłaty z tytułu kapitału, jednak w okresie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2020. Okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki. Oprocentowanie: zmienne, ustalone jako suma stawki bazowej WIBOR 1M i stałej marży" - podaje spółka.

Jednocześnie Mirbud zobowiązał się do podjęcia działań zmierzających do powołania w skład rady nadzorczej jednego członka rekomendowanego przez pożyczkodawcę na najbliższym walnym zgromadzeniu, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2016 r. i utrzymywania go w składzie RN do momentu ostatecznej spłaty pożyczki, podano również. Uruchomienie pożyczki nastąpi w dwóch transzach sukcesywnie do ustanowienia wskazanego w umowie zabezpieczeń.

Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2014 r. spółka miała 971,60 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Tagi: budownictwo, nieruchomości, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz