Notowania

finanse
19.01.2016 15:30

Nowy regulamin Sądu Polubownego przy KNF zakłada m.in. niższe opłaty za mediację

Podziel się
Dodaj komentarz

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła nowy regulamin Sądu Polubownego przy KNF, zakładający m.in. wprowadzenie uproszczonego postępowania arbitrażowego w sporach o wartości przedmiotu sporu do 10 tys. zł oraz obniżenie opłat za mediację o połowę, tj. do 50 zł, a opłat za uproszczone postępowanie arbitrażowe - do 150 zł z 250 zł, podała Komisja.

"Główne zmiany dotyczą:

- wprowadzenia uproszczonego postępowania arbitrażowego, w sporach o wartości przedmiotu sporu do 10 tys. zł, pozwalającego na szybkie, maksymalnie odformalizowane rozstrzygania sporów, bez konieczności przeprowadzania postępowania dowodowego,

- wprowadzenia dwuinstancyjności postępowania arbitrażowego - jeśli strony wyrażą taką wolę przed przystąpieniem do postępowania arbitrażowego, możliwe będzie odwołanie się od wyroku, a apelacja zostanie rozpatrzona przez inny skład orzekający, wybrany po raz kolejny przez strony,

- obniżenia opłat za mediację i uproszczone postępowanie arbitrażowe do poziomu 50 zł za mediację i 150 zł za postępowanie uproszczone, co pozwoli na możliwie szeroką dostępność do postępowania mediacyjnego, jako efektywną i odformalizowaną formę rozwiązywania sporów, z zaangażowaniem stron sporu, które wspólnie pracują nad obustronnie satysfakcjonującym je rozwiązaniem" - czytamy w komunikacie.

Komisja podała, że zmiany są związane z rozwojem Sądu Polubownego przy KNF, wdrażaniem przez polskiego ustawodawcę unijnej dyrektywy 2013/11/UE w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. zmian do przepisów kodeksu postępowania cywilnego w zakresie wspierania polubownych metod rozwiązywania sporów.

Sąd Polubowny przy KNF rozwiązuje spory pomiędzy uczestnikami rynku finansowego, w szczególności pomiędzy instytucjami finansowymi podlegającymi nadzorowi KNF, a odbiorcami świadczonych przez nie usług. Przed Sądem Polubownym rozpatrywane są sprawy, których wartość przedmiotu sporu, co do zasady, przekracza 500 zł oraz o prawa niemajątkowe.

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz