Notowania

budownictwo
09.11.2016 10:47

PBG porozumiało się z głównymi wierzycielami, rozpoczyna emisję obligacji

Podziel się
Dodaj komentarz

PBG porozumiało się z głównymi wierzycielami i zakończyło rozmowy w sprawie zmiany treści umowy restrukturyzacyjnej, umowy emisyjnej i agencyjnej oraz o współfinansowanie oraz wzorcowych warunków emisji obligacji, podała spółka. W związku z tym spółka rozpoczęła procedurę emisji obligacji mającą na celu refinansowanie wierzytelności objętych układem.

"PBG i najwięksi wierzyciele spółki podpisali porozumienie dodatkowe do umowy restrukturyzacyjnej, aneks nr 1 do umowy emisyjnej i agencyjnej oraz o współfinansowanie, aneks do umowy rachunku powierniczego oraz zmienione wzorcowe warunki emisji obligacji. Najważniejsze zmiany w dokumentacji dotyczą przede wszystkim: ustalenia nowego harmonogramu wykupu obligacji; ustalenia nowego limitu na finansowanie bieżące w kwocie 35 mln zł oraz limitu na finansowanie nowych kontraktów spółki oraz spółki zależnej - PBG oil and gas - w kwocie 45 mln zł (tj. finansowanie w ramach mechanizmu korzystania przez spółkę i PBG oil and gas ze środków pochodzących z procesu dezinwestycji); wprowadzenia instytucji doradcy ds. dezinwestycji, którego zadaniem będzie wsparcie spółki w poszukiwaniu potencjalnych nabywców aktywów objętych planem dezinwestycji; oraz wprowadzenia mechanizmu przyspieszonej spłaty obligacji pod warunkiem zaistnienia określonych przypadków i zdarzeń opisanych w warunkach emisji obligacji" - czytamy w
komunikacie.

"Zakończenie rozmów i osiągnięcie porozumienia z głównymi wierzycielami umożliwiło nam uzgodnienie nowego harmonogramu wykupu obligacji, który był niezbędny wobec trwającej dłużej niż oczekiwaliśmy procedury zatwierdzania układu" - skomentował prezes PBG Jerzy Wiśniewski, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że emisja tych obligacji nie oznacza wpływu nowych środków do spółki, ale refinansowanie długu układowego na nowy dług.

"W związku z zakończeniem ustaleń, w tym również związanych z wzorcowymi warunkami emisji obligacji oraz podpisaniem stosownych dokumentów, rozpoczęła się procedura emisji obligacji, zgodnie z którą agent emisji skieruje ofertę nabycia obligacji wierzycielom zaspokajanym zgodnie z układem w Grupach 1, 3, 4, 5 i 6" - czytamy dalej w komunikacie.

Objęcie obligacji przez poszczególnych wierzycieli będzie dobrowolne, a ich pokrycie następować będzie poprzez stosowne rozliczenie ceny emisyjnej obligacji z wierzytelnością wierzyciela zaspokajaną na zasadach przewidzianych układem. Emisja obligacji ma na celu refinansowanie wierzytelności objętych układem, podano także.

W połowie września PBG otrzymała z Sądu Upadłościowego w Poznaniu potwierdzenie uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu postępowania układowego. Tym samym z nazwy zniknął dopisek "w upadłości układowej".

Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

Tagi: budownictwo, nieruchomości, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz