Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Przegląd informacji ze spółek

0
Podziel się:

Orco Property Group nabyło portfel nieruchomości w północno-zachodnich Czechach o łącznej wartości ok. 3,8 mln m2 oraz 50% udziałów budynku, położonego w historycznym centrum Pragi, podała spółka. 

Przegląd informacji ze spółek
bEKGYwad

Akcjonariusze Fortuna Entertainment Group zdecydują o wycofaniu akcji spółki z obrotu na giełdach w Warszawie (GPW) oraz Pradze (PSE), wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 15 lutego.

Atal zawarł 755 umów deweloperskich w IV kw. br., tj. o 10% więcej w skali roku. W całym 2017 roku sprzedano łącznie 2 787 mieszkań, co oznacza wzrost o 14% r/r, podał Atal. Założenia spółki na 2018 to utrzymanie sprzedaży i dynamiki wzrostów na stabilnym poziomie.

Spółka zależna Famuru - OOO Famur podpisała umowę z Kopalnią Jubilejnaja, zlokalizowaną w Rosji na dostawę kompleksu ścianowego, w skład którego wchodzą zmechanizowane obudowy ścianowe i kombajn ścianowy, dostarczane przez podmioty z Grupy Famur, za łączną kwotę netto 15 375 500 euro tj. 64 074 321,15 zł, podała spółka.

bEKGYwaf

Sąd Rejonowy w Łodzi dokonał w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany w statucie spółki mLocum polegającej na zmianie firmy na Archicom Polska, podał Archicom.

Grupa Dom Development zrealizowała sprzedaż netto na poziomie 3 975 lokali i przekazania 2 929 lokali w 2017 r. W samym IV kwartale grupa sprzedała netto 1 049 lokali i przekazała 1 472 lokale, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji udzieliło APS Energia koncesji na wytwarzanie i obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, podała spółka. Koncesja została udzielona na 50 lat.

Jujubee szacuje, że gra strategiczna "Realpolitiks" (w tym "Realpolitiks Mobile") trafiła w 2017 roku do ok. 50 tys. graczy, podała spółka. Z kolei dodatek do gry ukaże się 15 marca.

bEKGYwal

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Vistula Group osiągnięte w grudniu 2017 r. wzrosły o ok. 16,3% r/r do ok. 107,2 mln zł, poinformowała spółka. W okresie styczeń-grudzień br. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 685,9 mln zł i była wyższa o ok. 14,6% r/r.

Stokrotka - spółka zależna Emperia Holding - osiągnęła w grudniu 2017 r. wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 251 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 11,9% r/r, podała Emperia. Przychody ze sprzedaży towarów za okres styczeń-grudzień wyniosły 2 518 mln zł i były wyższe o 8,4% r/r.

Huckleberry Games chce wydać dwie kolejne gry w najbliższych dwóch latach i w ten sposób dywersyfikować portfolio i realizować strategię rozwoju, podała spółka.

Dyrektor ds. finansowych i członek zarządu Apatora Piotr Nowak zginął w wypadku samochodowym i tym samym wygasł jego mandat jako członka zarządu, poinformowała spółka.

bEKGYwam

Lubelski Węgiel Bogdanka zawarł z Energą Elektrownie Ostrołęka - spółką zależną Energi - aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego, przedłużający jej trwanie do 2022 r., podała spółka. Wartość umowy w latach 2018-2022 wyniesie 404 mln zł netto.

Roman Karkosik planuje całkowicie ograniczyć działalność inwestycyjną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w 2018 r. i wycofać część kontrolowanych przez siebie spółek z obrotu, poinformował inwestor.

Archicom ocenia, że jego oferta - obejmująca ok. 1,9 tys. lokali - i bank ziemi, pozwalający na realizację ok. 5,9 tys. kolejnych mieszkań, pozwalają czuć się "dobrze przygotowanym" na 2018 r., poinformował ISBnews wiceprezes Rafał Jarodzki.

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 3,9 USD/b w grudniu br. w porównaniu do 5,8 USD/b miesiąc wcześniej. W grudniu ub.r. marża wynosiła 4,9 USD/b, podała spółka.

bEKGYwan

Spółka Solino z Grupy Orlen oddała do użytku najważniejszą inwestycje ub.r. - stację poboru wody z Noteci, poinformowała spółka. Inwestycja ta zapewnia możliwość przechowywania zapasów interwencyjnych w kawernach solnych zgodnie z wymaganiami znowelizowanej ustawy o zapasach obowiązkowych, dodano.

Fortbet Holdings Limited z grupy Penta Investments Limited ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Fortuna Entertainment Group N.V. w związku z planowanym nabyciem akcji w spółce uprawniających wzywającego do 100% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Fortuny, podał podmiot pośredniczący w wezwaniu - Erste Securities Polska. Fortbet chce skupić 0,68% akcji Fortuny od inwestorów z GPW po cenie 29,8 zł za sztukę oraz 19,82% w ramach dobrowolnego wykupu, który zostanie ogłoszony w Czechach.

LiveChat Software miał 23 107 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat według stanu na 1 stycznia 2018 r., podała spółka. To o ok. 28% więcej niż przed rokiem - w grudniu liczba klientów wzrosła o 302 firmy wobec wzrostu o 299 rok wcześniej, dodano.

Boryszew zdecydował o odwołaniu prognozy wybranych pozycji wyników finansowych grupy, która zakładała, że zysk netto wzrośnie do 305,5 mln zł w 2017 roku wobec 191,3 mln zł rok wcześniej, a zysk EBITDA zwiększy się r/r do 539,7 mln zł w porównaniu z 382,2 mln zł w 2016 r.

bEKGYwao

Zgodnie ze swoją polityką dywidendową, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) przeznaczy w tym roku do podziału pomiędzy akcjonariuszy do 50% skonsolidowanego zysku netto, zapowiedział prezes Piotr Woźniak.

Elemental Holding przedłużył do 1 marca br. negocjacje, których przedmiotem jest określenie zasad i warunków nabycia pakietu kontrolnego holenderskiej spółki z branży przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych, podała spółka. Pierwotnie transakcja miała zostać przeprowadzona do końca ub.r.

bEKGYwaG
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)