Marek Belka

Data i miejsce
urodzenia:
1952-01-09, Łódź
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe

Marek Belka

Profesor ekonomii, polityk, były premier, były minister finansów.

Jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego W 1978 roku uzyskał stopień doktora, w 1986 r. - habilitację, a w 1994 roku - profesora nauk ekonomicznych.

Swoją karierę polityczną rozpoczął w 1990 r., zostając doradcą i konsultantem w Ministerstwie Finansów, a następnie Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i Centralnym Urzędzie Planowania. W 1996 r. powołany na stanowisko konsultanta Banku Światowego. W latach 1994-1996, był wiceprzewodniczącym Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, a następnie doradcą ekonomicznym Prezydenta RP.

W lutym 1997 r. został powołany w miejsce Grzegorza Kołodki na wicepremiera i ministra finansów w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza. Funkcje sprawował do października 1997 r.

W październiku 2001 r. został ponownie powołany na stanowiska wicepremiera i ministra finansów, w rządzie Leszka Millera. Stanowisko opuścił w lipcu 2002 r.

Od czerwca do października 2003 r. był szefem koalicyjnej Rady Koordynacji Międzynarodowej w Iraku, która była odpowiedzialna za stworzenie tymczasowego rządu w Iraku. Od listopada 2003 r. do kwietnia 2004 r. był dyrektorem ds. polityki gospodarczej w Tymczasowych Władzach Koalicyjnych w Iraku. Był odpowiedzialny za reformę walutową, stworzenie od podstaw nowego systemu bankowego i ogólny nadzór nad gospodarką Iraku.

W kwietniu 2004 r. został zgłoszony jako prezydencki kandydat na następcę premiera Leszka Millera. 2 maja 2004 r. został desygnowany i oficjalnie powołany na stanowisko premiera RP oraz przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej. 24 czerwca Sejm udzielił mu wotum zaufania.

Wiosną Belka deklarował gotowość do przystąpienia do nowej inicjatywy politycznej - Partii Demokratycznej. Jednak wobec deklaracji poparcia dla ewentualnej kandydatury Włodzimierza Cimoszewicza na stanowisko prezydenta - konkurencyjnej wobec wystawionej przez PD kandydatury Henryki Bochniarz - jego akces do PD stanął pod znakiem zapytania. Ostatecznie w sierpniu 2005 poparł kandydaturę Henryki Bochniarz, a sam otwierał listę demokratów.pl w wyborach do Sejmu w okręgu łódzkim, do demokratów.pl jednak nie przystąpił. Wybory do Sejmu we wrześniu 2005 zakończyły się klęską i ugrupowanie to nie uzyskało reprezentacji parlamentarnej.

19 października 2005 r. na pierwszym posiedzeniu Sejmu złożył dymisję. Pełnił obowiązki premiera do czasu powołania nowej Rady Ministrów 31 października 2005.

Pod koniec grudnia 2005 roku został mianowany na stanowisko sekretarza wykonawczego Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy (UNECE). W styczniu 2009 został dyrektorem Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

10 czerwca 2010 roku prof. Marek Belka został powołany przez Sejm RP na Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Urząd objął w dniu 11 czerwca 2010 r. po zaprzysiężeniu przez Sejm RP.

Życiorys m.in. za www.kprm.gov.pl

Marek Belka - pełnione funkcje:

 • Premier
  Okres pełnienia funkcji: od 2004-06-11 do >2005-10-31
 • Minister Finansów
  Okres pełnienia funkcji: od 1997-02-04 do >1997-10-17
 • Minister Finansów
  Okres pełnienia funkcji: od 2001-10-19 do >2002-07-06
 • Prezes NBP
  Okres pełnienia funkcji: od 2010-06-11